Sylabusy

Czwartek, 01 Października 2020

BLOK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH:

Dydaktyka postępowania logopedycznego
Dysfagia
Dysleksja rozwojowa
Kultura słowa
Lingwistyczne metody w logopedii – morfologia
Lingwistyczne metody w logopedii – semantyka i leksykologia
Lingwistyczne metody w logopedii – składnia
Lingwistyczne metody w logopedii – struktura tekstu i narracja
Metodologia badań logopedycznych
Profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy
Wielojęzyczność a rozwój mowy
Metody wspierające terapię logopedyczną                                                                                                                    Zaburzenia komunikacji językowej – dysglosja
Zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych
Zaburzenia komunikacji w demencji i psychogennych zaburzeniach mowy
Zaburzenia komunikacji w dziecięcym porażeniu mózgowym
Zaburzenia komunikacji w upośledzeniu umysłowym
Zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych
Zaburzenia mowy o podłożu genetycznym
Zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu                                                                                                                     Statystyka w naukowych badaniach logopedycznych

BLOK ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH:

Elementy psychoterapii
Metodologia badań naukowych
Psychologia społeczna

BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

Praktyki*

BLOK ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
Repetytorium z języka obcego na poziomie B2+
WF
C: Zajęcia ogólnouczelniane

BLOK ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:

Seminarium magisterskie