Koordynatorzy przedmiotów

Niedziela, 24 Września 2017

KOORDYNATORZY PRZEDMIOTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Metodologia badań naukowych – dr Rafał Kępa
Profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy – dr Ewa Gacka
Zaburzenia komunikacji językowej – dysglosja – dr hab. prof. nadzw. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska
Dysleksja rozwojowa – dr Ewelina Zając
Wielojęzyczność a rozwój mowy – dr hab. Edyta Pałuszyńska
Dysfagia – dr Janusz Konopacki
Lingwistyczne metody w logopedii – morfologia – dr hab. prof. nadzw. UŁ Irena Jaros
Metodologia badań logopedycznych – dr hab. prof. nadzw. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska
Zaburzenia mowy w chorobach o podłożu genetycznym – dr Renata Gliwa
Statystyka w naukowych badaniach logopedycznych – dr hab. Agata Szczukocka
Pedagogika specjalna – dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik
Lingwistyczne metody w logopedii – składnia – dr hab. Katarzyna Sicińska
Zaburzenia komunikacji w dziecięcym porażeniu mózgowym – dr hab. Renata Marciniak-Firadza
Zaburzenia komunikacji w upośledzeniu umysłowym – dr hab. Renata Marciniak-Firadza
Zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych – mgr Agnieszka Zarzycka
Zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu – dr Ewelina Zając
Dydaktyka postępowania logopedycznego – dr Joanna Błażejewska
Elementy psychoterapii – dr Monika Marcinkowska-Bachlińska
Lingwistyczne metody w logopedii – struktura tekstu i narracja – dr hab. Beata Burska-Ratajczyk
Metody wspierające terapię logopedyczną – mgr Małgorzata Zawadzka
Zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych – dr Renata Gliwa
Zaburzenia komunikacji w demencji i psychogennych zaburzeniach mowy – dr Renata Gliwa
Kultura słowa – dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
Lingwistyczne metody w logopedii – semantyka i leksykologia – dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
Psychologia społeczna – dr Monika Marcinkowska-Bachlińska
Praktyki* – dr Monika Kaźmierczak
Seminarium magisterskie

Repetytorium z języka obcego na poziomie B2+ mgr Krystyna Krzemińska
WF