Regulamin praktyk

Wtorek, 28 Marca 2023

ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA STUDENTÓW KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

(dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023)

REGULAMIN PRAKTYK – POBIERZ PLIK


ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA STUDENTÓW KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

(dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022)

REGULAMIN PRAKTYK – POBIERZ PLIK


ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA STUDENTÓW KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

(dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021)

REGULAMIN PRAKTYKI – POBIERZ PLIK


ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA STUDENTÓW KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

(dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)

 REGULAMIN PRAKTYKI – POBIERZ PLIK


ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA STUDENTÓW KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

(dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019)

REGULAMIN PRAKTYK  – POBIERZ PLIK