Kadra na studiach podyplomowych „Neurologopedia”

Czwartek, 01 Października 2020

KADRA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „NEUROLOGOPEDIA” NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Prof. dr hab. n. społ. Jacek Błeszyński – profesor tytularny, pedagog wczesnoszkolny, logopeda dyplomowany, oligofrenopedagog, kierownik studiów podyplomowych „Neurologopedia” i „Oligofrenopedagogika” na UMK w Toruniu

Dr hab. n. hum. prof. UŁ Irena Jaros – językoznawca, kierownik Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, kierownik studiów podyplomowych „Logopedia medialna z logopedią ogólną” na UŁ

Dr hab. n. hum. prof. UMSC, UWM Jolanta Panasiuk – językoznawca, logopeda, neurologopeda, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii

Dr hab. n. med. Prof. UM Tadeusz Pietras – psychiatra, internista, pulmonolog

Dr hab. n. hum. prof. US, UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska – pedagog, logopeda, członek Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii

Dr hab. n. hum. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik – psycholog, pedagog specjalny, surdopedagog, pedagog wczesnoszkolny, logopeda, konsultant ds. pedagogiki specjalnej

Dr hab. n. hum. prof. UMCS, UŁ Tomasz Woźniak – językoznawca, logopeda, kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMSC, kierownik studiów podyplomowych „Neurologopedia” na UMCS

Dr hab. n. hum. Renata Marciniak-Firadza – językoznawca, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany, kierownik studiów podyplomowych „Neurologopedia” na UŁ

Dr n. hum. Ewa Gacka – logopeda, pedagog, konsultant do spraw logopedii we współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. hum. Renata Gliwa – językoznawca, logopeda, neurologopeda

Dr n. med. Janusz Konopacki – logopeda, specjalista neurologopeda

Dr n. hum. Iwona Kocemba – psycholog, psycholog kliniczny, logopeda

Dr n. hum. Magdalena Olempska-Wysocka – psycholog, surdopedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany

Dr n. med. Małgorzata Piotrowicz – pediatra, genetyk

Dr hab. n. hum. Katarzyna Węsierska – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, trener emisji głosu, absolwentka Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (European Clinical Specialization In Fluency Disorders)

Dr n. hum. Andrzej Witusik – psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Dr n. med. Andrzej Żytkowski – neurolog, lekarz intensywnej terapii, lekarz rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej, anestezjolog, podpułkownik Wojska Polskiego

Mgr Joanna Hima – pedagog, logopeda, trener emisji głosu, przewodnicząca sekcji logopedycznej Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Mgr Ewa Małachowska – logopeda, neurologopedia, logo rytmik, glottodydaktyk, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów

Mgr Sylwia Maszewska – aktor-śpiewak, nauczyciel, logopeda dyplomowany, logopeda medialny, neurologopeda, muzykoterapeuta, była solistka – śpiewaczka operowa Teatru Wielkiego w Łodzi

Mgr Iwona Paprocka – pedagog, logopeda, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany


OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Dr n. hum. Renata Gliwa – logopeda, neurologopeda

Dr n. med. Janusz Konopacki – logopeda, neurologopeda

Dr n. hum. Magdalena Olempska-Wysocka – logopeda, neurologopeda

Mgr Joanna Hima – logopeda, neurologopeda

Mgr Ewa Kusiak – logopeda, neurologopeda

Mgr Sylwia Maszewska – logopeda, neurologopeda

Mgr Iwona Paprocka – logopeda, neurologopeda

Mgr Marta Skolimowska – logopeda, neurologopeda

Mgr Ewa Stefańska-Nowak – pedagog, logopeda, neurologopeda

Mgr Monika Tomczyk – pedagog, trener SI

Mgr Bożena Załuska – pedagog, logopeda, neurologopeda

Pobierz plik