Zaproszenie do publikacji

Czwartek, 01 Października 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału autorskiego w kolejnych tomach Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Rozprawy Komisji Językowej ŁTN to periodyk (rocznik) wydawany od 1954 r. Zamieszczane w nim artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, reprezentujących różne metodologie badawcze. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny oraz materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach… ukazują się prace slawistyczne oraz neofilologiczne.

Czasopismo jest indeksowane w bazach CEJSH, Copernicus, ERIH PLUS, BazHum oraz Linguistic Bibliography. Znajduje się też na liście ministerialnej czasopism punktowanych (7 punktów). Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL, epnp oraz na portalu IBUK.

Obecnie przyjmujemy teksty do 65 tomu Rozpraw…Termin nadsyłania zgłoszeń: do końca kwietnia 2018 r. Artykuły nadesłane po tym terminie mogą być opublikowane w następnym tomie Rozpraw…

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim, a także w językach kongresowych (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim) i innych językach słowiańskich.

Jeśli są Państwo gotowi zgłosić swoją publikację, prosimy o nadesłanie tekstu, zredagowanego zgodnie z zaleceniami edytorskimi przyjętymi w Rozprawach…, drogą elektroniczną na adres: rozprawyltn@uni.lodz.pl.

Redakcja