Lista współpracujących recenzentów

Sobota, 25 Listopada 2017

Prof. dr hab. Edward Breza (Sopot)

Dr hab. Beata Burska-Ratajczyk (Łódź)

Doc. Natalia Chobzej (Lwów, Ukraina)

Dr hab. prof. UJ Zofia Cygal-Krupa (Kraków)

Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Kielce)

Prof. dr hab. Jerzy Duma (Warszawa)

Dr hab. prof. UJ Adam Fałowski (Kraków)

Prof. dr hab. Henryk Fontański (Katowice)

Dr hab. prof. UMCS Lyubov Frolyak (Lublin, Donieck, Ukraina)

Prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)

Prof. dr hab. Stanisław Grabias (Lublin)

Prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa (Warszawa)

Prof. dr hab. Kwiryna Handke (Warszawa)

Prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)

Prof. dr hab. Józef Kąś (Kraków)

Dr hab. prof. UW Alina Kępińska (Warszawa)

Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice)

Dr hab. prof. UJK Elżbieta Koniusz (Kielce)

Dr hab. prof. UMCS Józef Kość (Lublin)

Prof. dr hab. Halina Kurek (Kraków)

Prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Szczecin)

Prof. dr hab. Michał Łesiów (Lublin)

Dr hab. prof. UG Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk (Gdańsk)

Prof. dr hab. Robert Mrózek (Cieszyn)

Prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)

Prof. dr hab. Halina Pelcowa (Lublin)

Prof. dr hab. Feliks Pluta (Opole)

Prof. dr hab. Jerzy Reichan (Kraków)

Dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska (Warszawa)

Prof. dr hab. Roman Sadziński (Łódź)

Dr hab. prof. UMCS Michał Sajewicz (Lublin)

Dr hab. prof. UAM Andrzej Sieradzki (Poznań)

Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań)

Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (Kraków)

Dr hab. prof. UwB Urszula Sokólska (Białystok)

Prof. dr Eugeniusz Stefański (Samara, Rosja)

Dr hab. prof. UW Robert A. Sucharski (Warszawa)

Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak (Gdańsk)

Prof. dr hab. Hanna Taborska (Warszawa)

Dr hab. prof. UAM Krystyna Tuszyńska-Maciejewska (Poznań)

Prof. dr hab. Anna Tyrpa (Kraków)

Doc. Mykola Verbovyj (Krzywy Róg, Ukraina)

Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań)

Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Warszawa)

Prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)

Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Warszawa)

Prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Opole)