mgr Grażyna Frank-Rakowska

Środa, 20 Czerwca 2018

Absolwentka kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym UŁ [2007].

Zatrudniona w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ na stanowisku filologa i filologa specjalisty w grupie pracowników naukowo-technicznych [2008], zaś od listopada 2015 r. na stanowisku specjalisty.


Publikacje
Książki:

  1. Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do Słownictwa ludowego… Karola Dejny, 2010,  Prace Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, nr 103, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 422, (współautorzy: Sławomir Gala, Beata Gala-Milczarek).

Scan_Pic0087

Artykuły:

  1. Przezwiska mieszkańców Gnieżdżewa i Swarzewa koło Pucka, 2009, [w] Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych”. Kraków, 10-11 marca 2008 r.; pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Anny Czelakowskiej, Biblioteka LingVariów,
    t. 3, Kraków, s. 109-115.
  2. Funkcja kategorialna wykładnika -iszcze w kaszubszczyźnie, 2008, [w] Język — komunikacja, pod red. Krzysztofa Kleszcza i Moniki Krzempek, Opole, s. 119-129.
  3. Szatański świat pełen humoru, czyli językowy obraz diabła w wybranych tekstach kaszubskich, 2008, [w] Język polski u progu XXI wieku. Studencka międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź, 10-11 maja 2005, pod red. Renaty Marciniak, Łódź, s. 17-23.