dr Renata Gliwa

Środa, 20 Czerwca 2018
dr Renata Gliwa

dr Renata Gliwa

 

 

 

Kontakt e-mail: renata.gliwa@onet.eu

Doktor Renata Gliwa pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii od 2009 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2011 roku. Od 2012 pracuje na stanowisku adiunkta.

Prowadzi zajęcia na kierunku logopedia z audiologią oraz logopedia.

Pełniła funkcję opiekuna naukowego Dialektologicznego Koła Naukowego; jest opiekunem obecnego trzeciego roku na kierunku logopedia z audiologią oraz kierunkowym opiekunem praktyk logopedycznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze doktor Renaty Gliwy, skupiają się wokół  zagadnień związanych logopedią (językoznawcze i medyczne podstawy logopedii),  dialektologią i onomastyką (jako autochtonka szczególnym zainteresowaniem darzy kresy południowo-wschodnie).

Publikacje:

 1. Funkcje formantów –ak, –ik/-yk w gwarach kieleckich oraz południowo-wschodnich gwarach łęczycko-sieradzkich [w] Język i komunikacja pod red. Krzysztofa Kleszcza i Moniki Krzempek, Opole 2008.
 2. Rzeczownikowe attributiva w gwarze Sarbic i Motyczna [w] W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, pod red. Haliny Pelcowej, Lublin 2010.
 3. Nazwy kolorów w gwarach kieleckich i gwarach łęczycko-sieradzkich
  (w druku).
 4. Formuła pytajna „jaki jest” socjologicznym wyznacznikiem nazwisk polskich
  (w druku).
 5. Antroponomastyka http://onomastyka.uni.lodz.pl/.
 6. Łódź — pochodzenie nazwy miasta http://onomastyka.uni.lodz.pl/.
 7. Nazwiska ustalone w procesie metaforyzacji, Veliko Tyrnava; Bułgaria.
 8.  Historyczny proces tworzenia nazwisk polskich opartych na metaforze i metonimii, Plovdiv; Bułgaria.