dr Renata Gliwa

Czwartek, 01 Października 2020
dr Renata Gliwa

dr Renata Gliwa

 

 

 

Kontakt e-mail: renata.gliwa@onet.eu

 

 

 

 

 

Doktor Renata Gliwa jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, jest językoznawcą, logopedą. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2012 roku w zakresie językoznawstwa. Zawodowo związana jest z Uniwersytetem Łódzkim – Zakładem Dialektologii Polskiej i Logopedii od 2009 roku, na stanowisku adiunkta pracuje od 2012 roku.

Prowadzi zajęcia na kierunkach: logopedia z audiologią i logopedia. Praktykę logopedyczną rozwija w Poradni Neurologopedycznej oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej  CSW w Łodzi, pracując z osobami dorosłymi oraz dziećmi z problemami w zakresie komunikacji.  Zainteresowania naukowo-badawcze doktor Renaty Gliwy, skupiają się m.in. wokół  zagadnień związanych z neurologopedią, neurolingwistyką, gerontologopedią.

Jest  kierunkowym opiekunem praktyk logopedycznych.

Pełni funkcję sekretarza czasopisma Logopaedica Lodziensia.


Wybrane publikacje:

1. Funkcje formantów –ak, –ik/-yk w gwarach kieleckich oraz południowo-wschodnich gwarach łęczycko-sieradzkich [w:] Język i komunikacja, red. K. Kleszcz, M. Krzempek, Opole, 2008.

2. Rzeczownikowe attributiva w gwarze Sarbic i Motyczna [w:] W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. H. Pelcowa, Lublin, 2010.

3. Antroponomastyka http://onomastyka.uni.lodz.pl/ (współautorstwo)

4. Łódź — pochodzenie nazwy miasta http://onomastyka.uni.lodz.pl/ (współautorstwo)

5. Nazwiska ustalone w procesie metaforyzacji, Veliko Tyrnava, 2010.

6. Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie badań nad mikro- i makrotoponimią – podsumowanie VXIII Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej [w:] „Onomastica” LVII, 2013, (współautorstwo).

 7. Kategoria nomina attributiva jako podstawa nazwisk charakteryzujących [w:] Състояние и проблеми на българската ономастика, Славянска и балканска ономастика, Велико Търново, 2013.

8.  Ricordo di Adam Sławomir Gala, [in:] „Rivista Italiana di Onomastica” XX, 2, 2014, (współautorstwo).

 9. Preliminaria do badan nad mikro- i makrotoponimią, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, 2014, (współautorstwo).

10. Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku Stanisława Pigonia „Z Komborni w świat”  w Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, 2014.

11. Realizacja samogłosek nosowych a czynniki regionalne i dialektalne, [w:] Interdyscyplinarność w logopedii,
red. A. Hamerlińska-Latecka, M. Karwowska, Gliwice, 2014.

 12. Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk i organizator nauki, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, red. Renata Gliwa, Artur Gałkowski, Łódź, 2014, (współautorstwo).

13. Mechanizmy derywacji osobowych nazw atrybutywnych…, [w:] Słowotwórstwo dawne i współczesne. Wokół słów i znaczeń VI, red. E. Rogowska-Cybulska, E. Badyda, Gdańsk, 2014.

14. Przeszłość i wyzwania w zarządzaniu współczesnymi placówkami opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Problemy, wyzwania i perspektywy zarządzania w XXI wieku, red. J. Kłys, J. Maj, Warszawa – Krosno, 2015.

15. Wyraz pospolity „brzoza” jako baza toponimiczna polskich makrotoponimów, [w:] Nazwy terenowe miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, 2016.

16. Rola i miejsce logopedy w szpitalu wielospecjalistycznym, [w:] Problemy badawcze
i diagnostyczne w logopedii
, red. I. Jaros,  R. Gliwa, Łódź, 2016, (współautorstwo).

17 Zaburzenia języka i mowy u pacjenta z rozpoznaniem postępującego zwyrodnienia nadjądrowego, [w:] „Logopaedica Lodziensia” nr 1, 2017.

18. Nazwy własne a otępienie – ujęcie kliniczne, [w:] „Polonica” XXXVII, 2017.

19. Fluencja słowna w otępieniu naczyniopochodnym – ujęcie kliniczne, [w:] Terapia i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, red. E. Gacka , M. Kaźmierczak, Łódź, 2018.

20. Standardy diagnozy i opieki logopedycznej w otępieniu, [w:] „Nowa Audiofonologia”, t. 7, 2018.

21. Recenzja: Danuta Pluta-Wojciechowska, „Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń”, Bytom 2017; „Logopedia”, 2018.

Redakcje:

1. Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, red. A. Gałkowski,
R. Gliwa, Łódź, 2014.

2. Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski,
R. Gliwa, Łódź, 2015.

3. Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, 2016.

4. Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, 2016.