prof. UŁ dr hab. Tomasz Woźniak

Czwartek, 01 Października 2020

Tomasz Woźniak fotografia

Tomasz Woźniak dr hab. prof. nadzw. UMCS i UŁ, polski logopeda i językoznawca, kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2013 roku pracownik Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (w latach 2008-2014 Przewodniczący PTL i redaktor naczelny „Logopedii” oraz „Biuletynu Logopedycznego”). Od 2013 roku Przewodniczący Komitetu Edukacyjnego International Association of Logopedics and Phoniatrics dla Logopedów. Współtwórca Polskiego Związku Logopedów, ogólnopolskiego związku zawodowego, który osobiście zarejestrował w 1999 roku. Członek Zespołu Dydaktycznego przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik wielu konferencji krajowych, międzynarodowych i światowych kongresów.

W badaniach naukowych zajmuje się głównie: psychogennymi zaburzeniami mowy, pionier w dziedzinie badań schizofazji w Polsce (monografie: Zaburzenia języka w schizofrenii (2000), Narracja w schizofrenii (2005)), teorią narracji, programami edukacyjnymi dla logopedów, diagnozą i terapią logopedyczną (współautor Logopedycznego Testu Przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym (2002)). Jako praktykujący logopeda specjalizuje się w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia. Autor standardów postępowania logopedycznego w przypadku jąkania i giełkotu („Logopedia” 37, 2008).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) i Złotym Krzyżem Zasługi (2014).