dr hab. prof. UŁ Anna Strokowska

Czwartek, 01 Października 2020

STROKOWSKA Anna

Pazdur Anna
1. Gwara wsi Wzdół w powiecie kieleckim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” V, 1957, s. 155-170.
2. Cechy dialektyczne w księdze miejskiej Opatówka z końca XVII w., „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1958, s. 47-55.
3. Nazwy miejscowe typu dzierżawczego i patronimicznego w powiecie radomszczańskim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” VIII, 1962, s. 269-272.

Pazdur-Strokowska Anna
4. Nazwy części wsi (wynikające z podziału) na terenie Łęczycko-Sieradzkiego w XVI wieku, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XI, 1965, s. 52-56.
5. Nazwy miejscowe byłych województw łęczyckiego i sieradzkiego, „Onomastica” XI, 1966, s. 128-135.
6. Topograficzne i kulturalne nazwy miejscowe na terenie dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XII, 1966, s. 28-57.
7. Patronimiczne i rodowe nazwy miejscowe na terenie dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XIII, 1967, s. 59-88.
8. Dzierżawcze nazwy miejscowe na terenie dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XIV, 1968, s. 125-164.

Strokowska Anna
9. Gwara wsi Domaniewice i Łaguszew w powiecie łowickim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XVII, 1971, s. 125-147.
10. Pogranicze językowe wielkopolsko-mazowieckie, Łódź 1978, ss. 263.
11. Cechy gwarowe regionu, [w:] Monografie regionalne, Łódź 1982, s. 288-294.
12. Gwary województwa skierniewickiego, [w:] Monografie regionalne, Łódź 1982, s. 121-126.
13. Na siedemdziesięciolecie Profesora Karola Dejny, „Poradnik Językowy” 10, 1982, s. 659-662.
14. Wielkopolskie izoleksy na pograniczu z Mazowszem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Linguistica 12, 1986, s. 315-327.
15. Uwagi o słowotwórstwie czasowników w gwarach Polski centralnej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Linguistica 16, 1987, s. 175-191.