Logopedyczne Koło Naukowe

Wtorek, 28 Marca 2023

nowe-logo-kola1

Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe

działające na Wydziale Filologicznym UŁ

przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii

powstało 19 maja 2014 r.

Do Koła należą studenci studiów licencjackich na kierunku logopedia z audiologią oraz studiów magisterskich na kierunku logopedia.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Mateusz Szurek.


Serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony
na facebook’u:

https://www.facebook.com/kolologopedyczne


ZARZĄD KOŁA

  • Przewodnicząca: Patrycja Sidowska
  • Zastępca przewodniczącej: Martyna Rabęda
  • Sekretarz: Zuzanna Komorowska

PROGRAM KOŁA

Celem Koła jest rozwijanie wśród członków zainteresowań związanych głównie z diagnozą i terapią logopedyczną różnych zaburzeń mowy oraz popularyzacja wiedzy logopedycznej wśród nauczycieli przedszkoli i szkół oraz uczniów łódzkich szkół gimnazjalnych i   ponadgimnazjalnych.

Pragniemy angażować się w różne formy aktywności, m.in. w organizację i prowadzenie dla zainteresowanych (i zorganizowanych grup) warsztatów z emisji głosu, w organizację wykładów otwartych poświęconych wadom wymowy i ich eliminowaniu, we współpracę z innymi kołami naukowymi działającymi na Uniwersytecie Łódzkim.


DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO KOŁA

Raz w miesiącu odbywa się spotkanie członków Koła, na którym omawiane są bieżące wydarzenia oraz planowana dalsza współpraca.

Ponadto regularnie organizujemy różnego rodzaju warsztaty, szkolenia i zajęcia dodatkowe.

STUDENCKO-DOKTORANCKIE LOGOPEDYCZNE KOŁO NAUKOWE

12.01.2018 r. odbyły się warsztaty, na których członkowie Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ mogli wykazać się kreatywnością, precyzją i nie lada cierpliwością, wykonując samodzielnie szkatułki metodą decupage. Gościem była Pani Ewa Sobczak – terapeutka zajęciowa, zmagającą się od dzieciństwa z czterokończynową spastyczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego.

Głównym celem spotkania była refleksja dotycząca problemów i sytuacji osób z porażeniem mózgowym, ich rodzin i opiekunów. Prowadząca opowiedziała studentom o terapii osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (zarówno o rehabilitacji ruchowej, jak i dotychczasowej terapii logopedycznej). Pani Ewa  uzmysłowiła studentom, że praca terapeutyczna nie zawsze jest łatwa i przynosi szybkie efekty. Należy jednak pamiętać, że każdy nawet najmniejszy postęp  powinien cieszyć i motywować do dalszej pracy!


W piątek (3 listopada) najlepsi maturzyści z Kleszczowa, Bełchatowa, Łowicza i Piotrkowa mogli się przekonać, jak wygląda studiowanie na Wydziale Filologicznym UŁ. W ramach akcji organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim najbardziej uzdolnieni licealiści pojawili się w budynku naszego Wydziału, by wziąć udział w specjalnych zajęciach przygotowanych przez koła naukowe.

Studentki ze Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego – Katarzyna Marszał (koordynatorka),  Marta Kosicka oraz Klaudia Podolska – przeprowadziły zajęcia z emisji głosu i techniki mówienia. Nadzór merytoryczny nad organizacją warsztatów sprawował mgr Mateusz Szurek.

Zaczęło się od krótkiej rozgrzewki połączonej z odrobiną ruchu, a później uczestnicy warsztatów skupili się już na meritum, czyli ćwiczeniach aktorskich i teatralnych. Obejmowały one pracę nad właściwym akcentem wyrazowym i zdaniowym, odpowiednią intonacją, logiką przekazu oraz wzbudzeniem i utrzymaniem zainteresowania słuchacza. Piątek był zatem dla naszych gości na pewno bardzo intensywnym dniem, ale mamy nadzieję, że pozostawił po sobie wiele miłych wspomnień, co w przyszłości zaowocuje tym, że już wkrótce część osób pojawi się u nas ponownie, tym razem jednak w nowej roli – studentów naszego Wydziału.


WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE Mind the Mind

15 maja Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe zorganizowało warsztaty psychologiczne ,,Mind the Mind”, które przeprowadziły studentki psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenci dowiedzieli się m.in. w jaki sposób rozwijać swoją empatię, dyskutowali na temat mitów i stereotypów dotyczących zaburzeń psychicznych, a przede wszystkim o sposobach zachowania się wobec osób dotkniętych takimi zaburzeniami.


ROBOTYKA W LOGOPEDII I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

8 maja Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe zorganizowało spotkanie warsztatowe dla studentów logopedii pt. ,,Robotyka w logopedii i terapii pedagogicznej”, przeprowadzone przez Annę Grzegory (logopedkę, terapeutkę dysleksji, nauczycielkę wczesnoszkolną, właścicielkę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi) i Rafała Mitkowskiego (prezesa zarządu EduSense Sp. z o.o.). Prowadzący opowiedzieli o przydatności OzoBotów w terapii, następnie studenci sami mogli zaprogramować te niezwykłe małe urządzenia!

Ozobot to robot idealny do szkolnych zadań dydaktycznych związanych z informatyką i robotyką. Zdobywca głównych nagród w kategorii „Best Robot” na światowych targach w USA: „Consumer Electronics Show” w 2015 r. i „International Toy Fair” w 2014 r. OzoBot rozpoznaje odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podąża ich śladem. Za pomocą kredek lub flamastrów możemy w prosty sposób napisać pierwszy program. Te same komendy można również zaprogramować używając platformy OzoBlockly: po stworzeniu kodu wystarczy przyłożyć OzoBota do monitora, aby przesłać mu kod.


ZESPÓŁ TOURETTE’A – SZCZERZE, WESOŁO I Z DYSTANSEM

13 marca 2017 r. w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie pt. Zespół Tourette’a – szczerze, wesoło i z dystansem, zorganizowane przez Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe działające przy Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii.

Gościliśmy Bartka Wojtkowskiego – studenta dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Opolskiego, chorującego na zespół Tourette’a. Uczestniczy on w projekcie ,,Mam Tourette’a i mi z tym dobrze“, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat choroby i uświadamianie innych, jak żyje się z tym zaburzeniem na co dzień. Jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a.

Spotkanie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Nasz gość pokazał wszystkim, że z Tourettem można żyć ,,szczerze, wesoło i z dystansem”.

Członkowie Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego dziękują wszystkim za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że takich spotkań na naszym Wydziale będzie coraz więcej.

    


WIDEOKONFERENCJA Z KAMILĄ CZACHOROWSKĄ

Mieliśmy okazję porozmawiać z Kamilą Czachorowską – logopedą, obecnie pracującą w Anglii. Kamila opowiedziała nam, jak wygląda praca z polskimi dziećmi za granicą;

12226543_1019370454780524_1209675582_n 12233321_10201041341872460_1066045141_n


Członkowie Koła brali udział w konferencji pt. ,,Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy”,organizowanej przez Koło Naukowe Logopedii przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Koło Naukowe Neuropsychologii przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Spotkanie dotyczyło opisu struktur mózgowych strategicznych dla mowy, a także sposobów logopedycznej diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami neurologicznymi;


PROWADZENIE ZAJĘĆ Z LOGORYTMIKI W PRZEDSZKOLACH

jest to nie tylko świetna zabawa, ale także okazja do zdobycia nowych doświadczeń i sprawdzenia swoich umiejętności;

20151211_122633


20160108_173242 Bez tytułu20160108_164251

  • bezpłatne badania słuchu;
  • warsztaty z języka migowego;
  • udział w Nocy z Filologią;
  • prowadzenie zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
  • organizacja warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym – zajęcia odbywają się co tydzień w Przedszkolu Miejskim nr 36 w Łodzi.

Warsztaty pt. Mutyzm wybiórczy przeprowadzone przez dr hab. prof. UŁ Renatę Marciniak-Firadzę

20160314_180930


IMAG0116Warsztaty pt. Elementy integracji sensorycznej w terapii logopedycznej przeprowadzone przez dr Magdalenę Olempską-Wysocką w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.

IMAG0137