Lista współpracujących recenzentów

Niedziela, 02 Kwietnia 2023

Prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn (Łuck, Ukraina)
Dr hab. Zbigniew Babik (Kraków)
Dr hab. prof. UO Dorota Brzozowska (Opole)
Dr hab. Beata Burska-Ratajczyk (Łódź)
Doc. Natalia Chobzej (Lwów, Ukraina)
Dr hab. prof. UP Halina Chodurska (Kraków)
Dr hab. prof. UJ Zofia Cygal-Krupa (Kraków)
Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Kielce)
Prof. dr hab. Jerzy Duma (Warszawa)
Prof. dr hab. Barbara Falińska (Warszawa)
Prof. dr hab. Adam Fałowski (Kraków)
Prof. dr hab. Henryk Fontański (Katowice)
Dr hab. prof. UMCS Lyubov Frolyak (Lublin)
Prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
Dr hab. Karolina Gortych-Michalak (Poznań)
Prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa (Warszawa)
Prof. dr hab. Kwiryna Handke (Warszawa)
Prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj (Wrocław)
Prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)
Prof. dr hab. Józef Kąś (Kraków)
Dr hab. prof. UW Alina Kępińska (Warszawa)
Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice)
Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Szczecin)
Dr hab. prof. UJK Elżbieta Koniusz (Kielce)
Dr hab. prof. UMCS Józef Kość (Lublin)
Dr hab. prof. UG Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (Gdańsk)
Prof. dr hab. Stanisław Koziara (Kraków)
Prof. mgr. Jaromír Krško, PhD (Bańska Bystrzyca, Słowacja)
Prof. dr hab. Władysław Kryzia (Katowice)
Dr hab. prof. IJP PAN Renata Kucharzyk (Kraków)
Dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra (Łódź)
Prof. dr hab. Halina Kurek (Kraków)
Prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Szczecin)
Dr hab. prof. UG Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk (Gdańsk)
Prof. dr hab. Władysław Miodunka (Kraków)
Dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk (Kraków)
Prof. dr hab. Robert Mrózek (Cieszyn)
Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin)
Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok)
Prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
Prof. PhDr Marta Pančíková (Ostrawa, Czechy)
Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (Katowice)
Prof. dr hab. Halina Pelcowa (Lublin)
Dr hab. Maciej Rak (Kraków)
Dr hab. prof. UŚ Artur Rejter (Katowice)
Prof. dr hab. Jerzy Reichan (Kraków)
Dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska (Warszawa)
Prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk)
Prof. dr hab. Roman Sadziński (Łódź)
Dr hab. prof. UMCS Michał Sajewicz (Lublin)
Prof. dr hab. Janusz Siatkowski (Warszawa)
Dr hab. prof. UAM Andrzej Sieradzki (Poznań)
Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań)
Dr hab. Kazimierz Sikora (Kraków)
Dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak (Katowice)
Dr hab. Adam Siwiec (Lublin)
Dr hab. Katarzyna Sobstyl (Lublin)
Dr hab. prof. UwB Urszula Sokólska (Białystok)
Dr hab. prof. UŁ Jan Sosnowski (Łódź)
Dr hab. prof. UMCS Petar Sotirow (Lublin)
Prof. dr Eugeniusz Stefański (Samara, Rosja)
Dr hab. prof. UW Robert A. Sucharski (Warszawa)
Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak (Gdańsk)
Prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Lublin)
Prof. dr hab. Emil Tokarz (Bielsko-Biała)
Dr hab. prof. UAM Krystyna Tuszyńska-Maciejewska (Poznań)
Prof. dr hab. Anna Tyrpa (Kraków)
Doc. Mykola Verbovyj (Krzywy Róg, Ukraina)
Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań, Gorzów Wielkopolski)
Prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa (Poznań)
Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa)
Prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)
Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Warszawa)
Prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Opole)
Prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa)
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc (Bratysława, Słowacja)