Kontakt

Piątek, 24 Marca 2023

Redakcja „Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
Instytut Filologii Polskiej i Logopedii
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel. +48 42 635 68 55, 42 635 68 54
e-mail: rozprawyltn@uni.lodz.pl

Link do oficjalnej strony Rozpraw Komisji Językowej ŁTN:
www.ltn.lodz.pl