Aktualności

Niedziela, 26 Września 2021

Harmonogram dyżurów w sekretariacie logopedii (pok. 3.92)
w dniach 27.09-01.10.2021

27.09.2021, godz. 8.00-15.00
28.09.2021, godz. 8.00-15.00
30.09.2021, godz. 8.00-15.00

Studenci/słuchacze studiów podyplomowych obsługiwani są w sekretariacie po uprzednim umówieniu wizyty drogą mailową: dialektologia@uni.lodz.pl
Dnia 28.08.2021 r. Profesor Irena Jaros odebrała medal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, przyznany w uznaniu Jej zasług dla rozwoju kultury tego regionu i jego promocji.

Gratulujemy wyróżnienia!


SEMINARIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

16.06.2021 od 18:00 – 20.06.2021 do 23:59

 Z powodu awarii systemu rejestracja została przesunięta z 8.06. na 16.06.2021.

Szczegółowa oferta w zakładce –Seminaria (lic.) – logopedia z audiologią

Uwaga!
Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

E-konferencja naukowa
Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii

 W dniu 22 maja 2021 roku odbyła się, zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, e-konferencja naukowa zatytułowana Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii.  Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Patronat medialny nad konferencją objęła TVP3 Łódź.

Konferencję otworzyły: dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska oraz Prodziekan Wydziału Filologicznego, kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii dr hab. prof. UŁ Irena Jaros.

Tegoroczna konferencja była okazją do spotkania specjalistów z różnych dziedzin, w których kręgu zainteresowań znajdują się zagadnienia powiązane z afazją dziecięcą, niedokształceniem mowy o typie afazji, alalią, alalią prolongatą oraz SLI/DLD. W rozważaniach podjęto kwestie: terminologii, etiologii, diagnozy i diagnozy różnicowej, programowania terapii oraz przeglądu praktycznych rozwiązań stosowanych w terapii.

Konferencja zgromadziła ponad siedemdziesięciu uczestników, między innymi logopedów i neurologopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz liczne grono studentów logopedii. Wygłoszonych zostało jedenaście referatów. Prelegenci reprezentowali następujące ośrodki naukowe, badawcze i terapeutyczne: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Afazją w Krakowie oraz Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)
prof. dr hab. Mirosław Michalik (Kraków)
prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)
dr hab. prof. UG Ewa Czaplewska (Gdańsk)
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)
dr hab. prof. UMCS Grażyna Krasowicz-Kupis (Lublin)
dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza (Łódź)
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)
dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk (Lublin)
dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska (Katowice)
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

Komitet organizacyjny

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
dr Renata Gliwa
dr Ewelina Zając
Nasze Logopedyczne Koło nie zwalnia tempa!

Organizujemy kolejne spotkanie online, które będzie poświęcone tematyce karmienia noworodków.

Warsztaty poprowadzi neurologopeda Joanna Muzykiewicz, która w swojej pracy skupia się nad rozwojem wcześniaków, niemowlaków oraz dzieci do 3 roku życia.

Widzimy się i słyszymy w środę 9 grudnia. Do zobaczenia!Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegółowe informacje: http://filolog.uni.lodz.pl/   oraz  https://covid19.uni.lodz.pl/

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 123 oraz Zarządzeniem Dziekana Wydziału Filologicznego nr 53 od 1 czerwca 2020 r. pracownicy Dziekanatu, sekretariatów oraz pozostali pracownicy administracyjni pracują w systemie dyżurów. Aktualny grafik dyżurów dostępny jest pod adresem: http://filolog.uni.lodz.pl/grafik/

Rekomendowany jest kontakt mailowy z pracownikami administracji. Wykaz adresów mailowych znajduje się tutaj: http://filolog.uni.lodz.pl/?p=16486.

Studenci/słuchacze studiów podyplomowych obsługiwani są w sekretariacie po uprzednim umówieniu wizyty drogą mailową: dialektologia@uni.lodz.pl.


Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru letniego 2020/2021

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa po wejściu do budynku;
 • Studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę lub przyłbicę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych;
 • Podczas przemieszczania się w budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;
 • Należy zachowywać zalecany dystans społeczny (co najmniej 1,5 m);
 • Należy – w miarę możliwości – unikać jeżdżenia windą z innymi osobami;
 • Należy zakrywać nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką gdy kaszlesz i kichasz;
 • Należy unikać dotykania okolic oczu, ust i nosa.

 II. Sale dydaktyczne i organizacja zajęć

 • Na drzwiach każdej sali oraz auli znajduje się informacja o liczbie osób mogących jednocześnie w niej przebywać;
 • Sale zostały  przygotowane zgodnie z przewidzianą liczbą osób, a nadmiar krzeseł został usunięty;
 • Przy każdym wejściu do auli udostępniony jest stojak z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca w aulach, które zostały wyłączone z użytkowania, zostały oznaczone taśmą ostrzegawczą z informacją „Miejsce wyłączone”;
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w sali dydaktycznej do momentu zajęcia miejsc przez studentów. To samo dotyczy nauczycieli akademickich, którzy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne bez maseczki jedynie w przypadku, kiedy podczas zajęć nie przemieszczają się po sali;
 • Sale dydaktyczne są codziennie dezynfekowane przez służby sprzątające;

 Sale dydaktyczne na potrzeby zajęć zdalnych:

 • Na potrzeby zajęć zdalnych zostały wyznaczone i przygotowane sale w budynku Wydziału;
 • Do dyspozycji  studentów udostępnia się 9 sal umieszczonych na poziomie -1 i parterze budynku: 03/04/05/06/07/28/29/30/31/32
 • Grafik rezerwacji sal znajduje się na dole tego wpisu;
 • Rezerwacji można dokonać, wysyłając maila na adres rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę studiowanego kierunku, numer legitymacji, datę i godziny korzystania z sali;
 • Salę należy zarezerwować nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia student w wyznaczonym dniu zgłasza się do pracownika recepcji budynku z prośbą o otworzenie zarezerwowanej sali. Podaje przy tym imię i nazwisko oraz numer sali. Z kolei po odbytych zajęciach informuje pracownika recepcji o ich zakończeniu i zamknięciu sali;
 • Osoba korzystająca w danym dniu z sali ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt.
 • Wchodząc do sali, należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się na korytarzach lub używać rękawiczek.
 • W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej lub konieczności przekazania informacji o niedziałającym urządzeniu należy zgłosić się do pokoju 3.36 (piętro 3.) lub zadzwonić pod numer 42 665 53 56

🗓 Grafik rezerwacji sal 

rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – jest to sala na parterze nr 0.09 wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni, maseczkę oraz rękawiczki. 
 • Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020r, którego treść znajduje się tutaj.
 • Należy przekazać PSSE w Łodzi informacje o osobach, które mogły mieć kontakt z osobą, u której podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. PSSE w Łodzi – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi; ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; Telefon 42 253 99 00; Telefon alarmowy 600241646; e-mail: psse@psselodz.pl

 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego łódzką logopedię oraz konferencję „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej” zorganizowaną przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ.PROJEKCJA FILMU „WHEN I STUTTER”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na projekcję filmu poświęconego jąkaniu pt. „When I stutter”  (w polskim tłumaczeniu). Projekcja odbędzie się w piątek 17 stycznia o godz. 17.00 w auli A4 na Wydziale Filologicznym UŁ ul. Pomorska 171/173.

Film poprzedzi wykład Pani dr hab. prof. UŚ Katarzyny Węsierskiej pt. „Czy filmy zmieniają postawy wobec jąkania?”.Konferencja naukowa
„Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”

19 października 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, która została zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady toczyły się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ znajdującym się przy ulicy Pomorskiej 171/173. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dra hab. Antoniego Różalskiego oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Patronat medialny nad konferencją sprawowały TVP3 Łódź oraz Radio Parada.


Tegoroczna konferencja była okazją do spotkania specjalistów różnych dziedzin, w kręgu zainteresowań których znajdują się biologiczne i społeczne uwarunkowania mowy. Wydarzenie dało możliwość ukazania logopedii jako dziedziny o interdyscyplinarnych podstawach oraz przyczyniło się do kontynuacji dyskusji i współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali rozmaici specjaliści: logopedzi, audiolodzy, foniatrzy, pedagodzy, psycholodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, językoznawcy, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja. Spotkanie specjalistów zróżnicowanych dyscyplin okazało się bardzo konstruktywne w celu stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni dla diagnozy i terapii na miarę XXI wieku.

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników, którzy reprezentowali różne zawody i profesje, m.in. logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, fizjoterapeutów oraz liczne grono studentów logopedii. Wygłoszonych zostało 37 referatów, których prelegenci reprezentowali następujące ośrodki naukowe i badawcze: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Grupową Praktykę Stomatologiczną w Bolesławcu, Centrum Onkologii – Instytut Oddział w Gliwicach, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP
w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe informacje: http://filolog.uni.lodz.pl/news/20191001

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE
w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe informacje: http://filolog.uni.lodz.pl/news/20191001


SEMINARIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

01.10.2019 od 20:00 – 06.10.2019 do 23:59


Uwaga!
Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

Szczegółowa oferta: https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-stacjonarne-dzienne/seminaria/


SEMINARIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

21.05.2019 od 21:00 – 26.05.2019 do 23:59

Szczegółowa oferta tematyczna – POBIERZ 


Uwaga!

Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.KONKURS LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNY PT. „U HU HA IDZIE ZIMA…”

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii był głównym sponsorem nagród w konkursie logopedyczno-plastycznym pt. „U hu ha idzie zima…”, który odbywał się w Zespole Szkół w Przykonie.

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych, adresowany był do dzieci przedszkolnych od 3 do 6 lat. Zadaniem przedszkolaków było samodzielne namalowanie ilustracji związanej z zimą. Ilustracja powinna zawierać jak najwięcej obrazków z głoskami szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż] i głoską [r].

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przykonie, organizator konkursu – dr Ewelina Zając oraz nagrodzeni pragną serdecznie podziękować Zakładowi Dialektologii Polskiej i Logopedii za ufundowanie nagród w konkursach.


JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH
IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA

W dniach 7-8 grudnia 2018 r. na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się konferencja pt. „Języki i dialekty na pograniczach, Kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala”. Było to drugie spotkanie naukowe z cyklu „JĘZYK – REGION – KULTURA”. Tegoroczna konferencja dedykowana była pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych. Sylwetkę naukową oraz działalność dydaktyczno-organizacyjną Profesora przypomnieli podczas sesji wspomnieniowej Jego uczniowie i współpracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego oraz z innych uczelni w Polsce.

W konferencji wzięło udział 58 referentów, reprezentujących 15 ośrodków naukowych w Polsce oraz 6 ośrodków zagranicznych: z Litwy, Ukrainy, Czech  i Czarnogóry. Tematem ich wystąpień było funkcjonowanie języków i dialektów na pograniczach dialektalnych oraz językowo-kulturowych. Wygłoszone referaty poświęcono polskim gwarom w Opoczyńskiem, Rawskiem, na Warmii i Mazurach, na Spiszu i w innych regionach Polski, odmianom języka polskiego używanym na Zaolziu, na Litwie i Ukrainie, ale też językom mniejszości etnicznych w Polsce, np. na Podlasiu. Wiele wypowiedzi dotyczyło także pograniczy językowych funkcjonujących w ramach innych niż polska wspólnot komunikacyjnych, np. pogranicza angielsko-celtyckiego czy bałkańskiego. Problemy funkcjonowania pograniczy językowych rozpatrywano na materiałach pisanych i mówionych, w tekstach użytkowych i artystycznych, w ujęciu historycznym i współczesnym, w wymiarze empirycznym i teoretycznym.

Konferencji towarzyszył koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Antoni Różalski. Patronatem medialnym objęły konferencję TVP Łódź oraz Radio Łódź.

Organizatorzy
Prof. UŁ dr hab. Irena Jaros – kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
Prof. UŁ dr hab. Katarzyna Sicińska – kierownik konferencji
Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek – sekretarz konferencji
Mgr Jadwiga Bieniek – sekretarz konferencji


III ŁÓDZKIE SEMINARIUM LOGOPEDYCZNE
Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy

Dnia 22 września 2018 roku odbyło się III Łódzkie Seminarium Logopedyczne pt. Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy, zorganizowane przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi logopedów, studentów, pracowników oświaty i służby zdrowia, że logopedia zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, często seniorów.

mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź)
Holistycznie o głosie i jego zaburzeniach

dr Janusz Konopacki (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Łódź)
Techniki klinicznej interwencji logopedycznej w przypadkach radykalnych zabiegów operacyjnych w obrębie twarzoczaszki

dr Agnieszka Hamerlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Strategie postępowania logopedycznego w przypadku usunięcia krtani

mgr Anna Stępniak (Prywatny Żłobek „Maluszek”, Kalisz)
Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych

mgr Izabela Buczyńska (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, I Klinika Radioterapii i Chemioterapii, Oddział w Gliwicach)
Odczyn popromienny u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi w diagnozie i terapii logopedycznej

mgr Dominika Kozłowska-Wojnar (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej)
Rehabilitacja onkologopedyczna pacjentów po leczeniu nowotworów jamy ustnej

dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki)
Ocena przydatności TFS w logopedycznej diagnozie osób dorosłych

mgr Justyna Antczak-Kujawin (Uniwersytet Łódzki)
Metody wspomagające terapię logopedyczną osób z otępieniem alzheimerowskim

mgr Katarzyna H. Suchocka, mgr Marzena Ganczar – wykład szkoleniowy
(Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”)
Komunikacja–Interakcja–Rozwój (KIR) – Diagnoza kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem


PROF.  ZW. DR HAB. MED. JUREK OLSZEWSKI – PRZEWODNICZĄCYM  SEKCJI  AUDIOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW – CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

W dniach 22-24 marca 2016 r. w hotelu Andel’s odbyła się XIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I   FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi połączona z Jubileuszem 60-lecia istnienia Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii i Jubileuszem 15-lecia istnienia II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której organizatorem był prof. zw. dr hab. med. Jurek Olszewski.

 Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, który również reprezentował prof. Zbigniewa Rau Wojewodę Łódzkiego
 • Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
 • prof.  dr hab. med. Adam Antczak – Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  który również reprezentował JM  prof.  dr hab. med. Radzisława Kordka Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr n. med. Wiesław Chudzik – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi
 • prof. dr hab.  med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – Konsultant Krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Dyrektor Światowego Centrum Słuchu i Mowy i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k/Nadarzyna
 •  prof. dr hab. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska – Konsultant Krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej
 • prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska – Konsultant Krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii
 • dr hab. med. Agata Szkiełkowska – Przewodniczącą Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi                                            
 •  prof. dr hab.  med. Alicja Sekula – Przewodniczącą Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
 •  prof. dr hab. Irena Jaros – Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 •  prof. Ulrich Hoppe from Department of Audiology, University Hospital from Erlangen (in) Germany
 • prof. Norbert Dillier from Laboratory for Experimental Audiology
  ENT Department, University Hospital from Zürich
 •  prof. Aleh Khorau from Department of Otolaryngology, State Medical University in Grodno Belarus
 • prof. Ivan Aleshchyk from Department of Otolaryngology, State Medical University in Grodno Belarus

Walne  Zebranie Członków Sekcji  Audiologicznej PTORL CHGiSz w dniu 23 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd w składzie:

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. med. Jurek Olszewski

Członkowie:

 • prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
 • dr hab. med. Agata Szkiełkowska
 • dr hab. med. Bożena  Wiskirska-Woźnica
 •  dr med. Elżbieta Włodarczyk

Walne Zebranie Członków Sekcji Foniatrycznej PTORL CHGiSz w dniu 23 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

Członkowie:

 • dr hab. med. Alicja  Sekula
 •  dr med. Michał Karlik
 •  dr med. Beata Miaśkiewicz
 • dr med. Anna  Domarecka-Kołodziej

                 Na zaproszenie prof. zw. dr hab. Jurka Olszewskiego w konferencji wzięli udział inni pracownicy Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, którzy podczas jednej z sesji nt. Transformacja, podstawy badawcze i diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej logopedii zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 


KONKURS LOGOPEDYCZNY W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYKONIE

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii był głównym sponsorem nagród w konkursach logopedycznych, które odbyły się w Zespole Szkół w Przykonie.
Konkursy odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. „Grzybobranie z panem Szymonem” – konkurs adresowany do dzieci przedszkolnych od 3 do 6 lat. Zadaniem przedszkolaków było samodzielne namalowanie ilustracji związanej z tematyką grzybobrania. Ilustracja powinna zawierać jak najwięcej obrazków z głoskami szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż].
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie… i inne łamańce językowe” – to konkurs dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Ich zadaniem było namalowanie ilustracji do jednego z polskich łamańców językowych.
Trzeci konkurs – „Wierszyki wyginające języki” skierowany był do uczniów klas IV-VII. Ich zadanie było najbardziej wymagające, bo należało samodzielnie napisać wiersz z jak największą liczbą wyrazów z głoskami szumiącymi i głoską [r]. Spośród zgłoszonych utworów nagrodzone zostały trzy i wyróżnione dwa wiersze (poniżej).
Dyrekcja Zespołu Szkół w Przykonie, organizator konkursu – dr Ewelina Zając oraz nagrodzeni pragną serdecznie podziękować Zakładowi Dialektologii Polskiej i Logopedii za ufundowanie nagród w konkursach.

I miejsce
Dominik Pokojewski (klasa VIIa)
„Dżess”
Czy Ty wiesz, jakie imię ma ten jeż???
Ten jeż to jest Dżess – mój ukochany zwierz.
Schował się pod wielki kierz, kiedy padał duży deszcz.
Pozjadał porzeczki, które rosły koło rzeczki.
Wszedł też do mojej teczki i poszarpał mi karteczki.
Płaczę, krzyczę:
– Jejku, Dżess! Przecież to mój sprawdzian jest!
– Coś ty zrobił, mój jeżyku? – narobiłem dużo krzyku.
Próżne było me błaganie, bo jeż nadal miał swe zdanie:
– Mój kochany Dominiku, byłem też w twoim piórniku!
Poszperałem tam, gdzie chciałem, a na książkach się przespałem – roześmiał się jeż.

II miejsce
Karolina Zielińska (klasa VIa)
„Podróż”
Narzekająca Marzenka nad morze się wybrała,
całą podróż narzekała:
a to, że droga jej się dłuży,
a to, że pasażer oczy mruży,
a to, że książka ją nuży,
a to, że podróżni grzebią w bagażach,
a to, że pasażerka pożera głośno pożywienie,
a to, że duże kałuże i wyżłobione kamienie.
Narzekała, narzekała, aż nad morze dojechała,
na plaży się położyła i się rozmarzyła.
Marzyła, marzyła, a gdy się obudziła,
to zauważyła, że się zesmażyła.

III miejsce
Sebastian Rykała (klasa IVa)
„Nieszczęście Żuczka Szalki”
Żuczek Szalka idzie szosą, niesie śliwkę fioletową.
Idzie sobie dziarskim krokiem, idzie ścieżką wrzosową.
Idzie borem w odwiedziny do jeżyka, do jeżyka Koralika.
Nagle staje, widzi grzyba, czeka cicho, a ten znika.
I tak jeżyk czmycha sobie. Szuka szczęścia.
Dookoła się rozgląda. Coś szeleści, nie ma przejścia.
Wtem usłyszał Żuczka głosik:
– Drogi jeżu. Gdzie ty chodzisz, dokąd zmierzasz?
Przecież gościem jestem twoim!
Ty ugościć mnie królewsko nie zamierzasz?
Gdzie jedzenie? Gdzie te stoły w progu twoim?
– Żuczku mały, nie rozumiesz? Tyś kolacją moją.
Na talerzu wylądujesz! Uraduję duszę swoją.
Żuczek szarpie się, wyrywa jak w wodzie płocie.
Nagle jeżyk HAPS! Połyka żuka w locie.
Z tej przyjaźni nie wynikło nic dobrego:
Zastanów się więc dobrze nim pójdziesz do nieznajomego.

Wyróżnienie
Natalia Korzepa (klasa VIa)
„Rzepa”
Rzekła rzepa rzepakowi:
– Wciąż mnie brzuszek bardzo boli.
Usłyszała to gżegżółka – dobra rzepy przyjaciółka, więc mówi tak:
– Przełknij trzy rzodkiewki, jarzyny, grzybków parę,
popij oranżadą
i poczekaj, aż brzuszek boleć przestanie.
Inną poradę miała żaba Żaneta:
– Idź do lekarza i nie narzekaj.
Natomiast jeż Błażejek tak oto powiada:
– Zjedz garść żołędzi, to mi pomaga.
Lecz rzepa Bożena nikogo nie posłuchała
i jeszcze bardziej się rozchorowała.
Musiała położyć się do łóżka.
Aż po chwili nad grzejnikiem pojawiła się różowa wróżka.
Wyciągnęła swą różdżkę i rzekła:
– Sprawię, że brzuch cię przestanie boleć,
ale przyrzeknij, że będziesz rad koleżanek i kolegów słuchała
i uwag moich przestrzegała.
Cóż miała robić biedna rzepka, zasady tej przyrzekła.
I już zawsze była grzeczna.
Gdyż tak wypada, aby słuchać też innych,
a nie tylko samemu sobie doradzać.

Wyróżnienie
Jakub Skopiński (klasa VIb)
„Srebrzysty czas”
Bywa, że jesień szarą ma twarz.
Bywa, że deszczem zmoczy też nas.
Lecz ja uwielbiam ten kolorowy czas,
A do mojej opowieści, zaproszę też Was.
Gruszki, jarzębina, kasztany,
Cały jesienny świat jest zwariowany.
Z szelestem żółte liście lecą,
Wkrótce cały ogród rozświecą.
Z dębu spadają żołędzie,
Wesoły ludzik z nich będzie.
Nad głowami przelatuje sznur żurawi,
Gęś gęgawa, gołąb grzywacz i pokrzewka,
Też na jakiś czas kraj zostawi.
Na rozlewiskach zbierają się chmary czajek,
Wieczór szybko nadchodzi, to czas czytania bajek.
Rankiem mgła otula nas,
Prawda, że jesień to piękny czas?

 


ŁÓDZKO-LUBELSKIE SPOTKANIA JĘZYKOZNAWCÓW UŁ-UMCS

W dniu 7 grudnia 2017 r. w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się seminarium naukowe z cyklu „Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców UŁ-UMCS”. To już kolejne takie spotkanie zorganizowane przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Fotorelacja z wydarzenia

 

 

 


LOGOPEDIA WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU

W dniu 14.10. 2017 roku odbyła się konferencja naukowa „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ. W obradach wzięli udział naukowcy reprezentujący różne ośrodki badawcze: UKW w Bydgoszczy, UP im. KEN w Krakowie, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet AM w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Akademię Pedagogiki Specjalną w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, a także logopedzi-praktycy oraz studenci logopedii z różnych uczelni. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.


JĘZYK — REGION — KULTURA

W dniach 18–19 października 2016 roku odbyła się konferencja dialektologiczna

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

I spotkanie z cyklu JĘZYK — REGION — KULTURA

zorganizowana przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Akademię Nauk – Oddział w Łodzi

20161018_175422k12 k620161018_100322k20

k1720161018_18103620161018_183107


Łódzkie Seminarium Logopedyczne

18 czerwca 2016 r. odbyło się Łódzkie Seminarium Logopedyczne zorganizowane przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk. Referaty wygłosili nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z ośrodków współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim w ramach kształcenia logopedycznego:

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Łódzki) Model diagnozy a model terapii logopedycznej

dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki), mgr Ewa Małachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?

dr Ewa Gacka (Uniwersytet Łódzki) Czy opóźnienie w rozwoju mowy wyklucza rozpoznanie zespołu Aspergera?

dr Agnieszka Płusajska-Otto (Uniwersytet Łódzki) Jak mówić żeby nie zaniemówić, czyli o zasadach higieny i pracy głosem

dr Ewelina Zając (Uniwersytet Łódzki), Przydatność „Logopedycznego Testu Przesiewowego…” S. Grabiasa, Z.M. Kurkowskiego i T. Woźniaka do oceny kompetencji komunikcyjnej uczniów klas I–III

mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź) Zadania logopedy w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem z zaburzeniami mowy i głosu

mgr Anna Kowalska (Przedszkole KiDS&Co., Łódź) Rola logopedy i nauczyciela przedszkola w kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej rozwoju mowy dziecka

mgr Dorota Staniszewska (Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Łódź) Praca z dzieckiem z afazją (dysfazją)

Ustalanie ostatecznej liczby uczestników trwało do ostatniego dnia, a i tak zapisanych na pokaźnej liście rezerwowej nie udało się zmieścić w auli. Wśród zakwalifikowanych 140 osób byli logopedzi, lekarze, nauczyciele wszystkich szczebli kształcenia ogólnego, psycholodzy, pedagodzy, aktorzy, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych: logopedia medialna z logopedią ogólną, neurologopedia. Niemal 6 godzin obrad wywołało ożywione reakcje, w kuluarach trwała dyskusja, która zaowocowała wymianą kontaktów między ekspertami i uczestnikami, a także pomysłami na kolejne edycje ŁSL. W trakcie Seminarium można było też poznać ofertę firmy Moje Bambino.

 


Konferencja naukowa

Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii

9 czerwca br. Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii była organizatorem ogólnopolskiej konferencji logopedycznej pt. Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii. Honorowym patronatem konferencję objęli JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Natomiast Radio Łódź objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.
W konferencji wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin nauki – logopedzi, audiolodzy, pedagodzy, psycholodzy, ortodonci, językoznawcy, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja i problemy z nią związane. Konferencja w Łodzi skupiła nie tylko lokalne środowisko naukowe, ale była okazją do zapoznania się z wynikami badań naukowców z Warszawy, Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Krakowa, Katowic, Lublina. Uczestnikami konferencji i warsztatów logopedycznych byli logopedzi z Łodzi i regionu, doktoranci i studenci kierunków logopedycznych funkcjonujących na polskich uczelniach.

           IMG_4139 


12 grudnia br., w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Sławomira Gali, wieloletniego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej (od 2012 r. Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii), odbyła się uroczysta sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe, poświęcona pamięci Profesora.

Na spotkanie przybyła rodzina Profesora, pracownicy KDPiL oraz Wydziału Filologicznego UŁ, członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, przyjaciele z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz liczni znajomi.

Gości powitał oraz słowo wstępne wygłosił prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Liszewski. Następnie o prowadzenie spotkania poproszona została prof. dr hab. Maria Wichowa – przewodnicząca Wydziału I ŁTN – Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. W części merytorycznej sesji, poświęconej działalności naukowej i organizacyjnej Profesora, głos zabrali: prof. dr hab. Irena Jaros, prof. dr hab. Feliks Czyżewski z UMCS
w Lublinie oraz dr hab. Renata Marciniak-Firadza, którzy przedstawili osiągnięcia naukowe Profesora w zakresie onomastyki i dialektologii oraz Jego działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

Na zakończenie sesji zgromadzeni goście przywołali wzruszające wspomnienia związane z Profesorem.

IMG_0027IMG_0016(1)