Aktualności

Środa, 26 Kwietnia 2017

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

14 października 2017 r.

Cel konferencji

Rosnąca liczba osób z zaburzeniami mowy i głosu – dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów – stawia przed współczesną logopedią nowe zadania. W zawiązku z tym istnieje potrzeba wymiany poglądów na temat pożądanych kierunków jej rozwoju z udziałem naukowców reprezentujących różne ośrodki badawcze, praktyków oraz przedstawicieli innych dyscyplin współpracujących z logopedami w procesie diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami mowy. Konferencja będzie okazją do naukowego dyskursu o redefinicji pojęć funkcjonujących w logopedii i naukach pokrewnych, do przedstawienia najnowszych wyników badań nad komunikacją językową, jej uwarunkowaniami oraz zaburzeniami. Mamy nadzieję, że planowana dyskusja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, terapii oraz profilaktyki logopedycznej.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warszawa)
dr hab. prof. UP Grażyna Gunia (Kraków)
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)
dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Kraków)
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)
dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)
dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik (Bydgoszcz)
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)
dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Łódź)

Kierownik organizacyjny: dr hab. prof. nadzw. UŁ Irena Jaros

Sekretarz: dr Ewa Gacka, dr Monika Kaźmierczak

Więcej informacji na stronie: https://logopedia.konferencja.uni.lodz.pl/


17.03.2017 r. w Bałuckim Ośrodku Kultury Rondo w Łodzi członkowie Dialektologicznego Koła Naukowego poprowadzili pierwsze spotkanie z cyklu „Regiony Polski”. Tematem przewodnim było Podhale. Członkowie DKN-u w ciekawy sposób przedstawili różne zagadnienia związane z wierzeniami, kulinariami, ludowymi instrumentami, muzyką, strojem góralskim czy stylem zakopiańskim. Nie zabrakło również wykładu dotyczącego gwary Podhala. Goście mieli okazję usłyszeć m.in. instrumenty charakterystyczne dla polskich gór. Gościnnie wystąpiła także przedstawicielka Koła Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej, która przybliżyła wszystkim postać ks. prof. Józefa Tischnera. Na koniec spotkania wszyscy mogli spróbować swoich sił w konkursie wiedzy o Podhalu, odwołującym się do wygłoszonych prelekcji. Dialektologiczne Koło Naukowe dziękuje wszystkim za przybycie na spotkanie i zaprasza na kolejne.


13 marca 2017 r. w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie pt. Zespół Tourette’a – szczerze, wesoło i z dystansem, zorganizowane przez Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe działające przy Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii.

Gościliśmy Bartka Wojtkowskiego – studenta dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Opolskiego, chorującego na zespół Tourette’a. Uczestniczy on w projekcie ,,Mam Tourette’a i mi z tym dobrze“, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat choroby i uświadamianie innych, jak żyje się z tym zaburzeniem na co dzień. Jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a.

Spotkanie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Nasz gość pokazał wszystkim, że z Tourettem można żyć ,,szczerze, wesoło i z dystansem”.

Członkowie Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego dziękują wszystkim za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że takich spotkań na naszym Wydziale będzie coraz więcej.

 ZASADY DOFINANSOWYWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ

Pobierz –  załącznik-dofinansowanie działalności studenckiej


 


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

rozpocznie się 7 lutego 2017 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 28 lutego 2017 r. do godz. 24.00

Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2016/2017 rozpoczynają się 20 lutego 2017 r. pomimo, że rejestracja na zajęcia trwa dłużej.

http://www.swfis.uni.lodz.pl/index.php?ac=show_full&page=4&id=69

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE – PRAWO AUTORSKIE

Informujemy, że na platformie e-Campus UŁ dostępnej pod adresem https://moodle.uni.lodz.pl/ od dnia 03.02.2017 roku zostanie udostępniony kurs e-learningowy dla studentów „Prawo autorskie 2016”.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu:

– do 31 marca – II i III r.

– do końca roku akademickiego – I r.

Kurs odbędzie się w trybie e-learningu – podobnie jak kursy BHP i Przysposobienia bibliotecznego.

Szczegóły dostępne w załączniku.


W dniach 18–19 października 2016 roku odbyła się konferencja dialektologiczna

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

I spotkanie z cyklu JĘZYK — REGION — KULTURA

zorganizowana przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Akademię Nauk – Oddział w Łodzi

20161018_175422k12 k620161018_100322k20

k17dsc0894920161018_17150920161018_152158dsc0896620161018_17065920161018_18103620161018_183107


Przysposobienie biblioteczne

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia bibliotecznego.

Więcej informacji – pobierz plik


Laboratorium Logopedyczne

Osoby zainteresowane udziałem w poniedziałkowych zajęciach zachęcamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych na adres:  lab.logop@uni.lodz.pl.

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ


Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
dn. 5 listopada 2016 r. (sobota) w godz. 9.30–13.30 zaprasza na
II ŁÓDZKIE SEMINARIUM LOGOPEDYCZNE
które odbędzie się w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ
ul. Pomorska 171/173, aula A1

W programie
prof. dr hab. Tadeusz Pietras, dr Andrzej Witusik
Neurorozwojowe uwarunkowania mutyzmu

dr Anna Skoczek
Zaburzone relacje w mutyzmie

dr Magdalena Olempska-Wysocka
Dziecko z mutyzmem wybiórczym wyzwaniem dla współczesnej szkoły

dr Karolina Sykulska
Mutyzm a zaburzenia dysocjacyjne

mgr Katarzyna Wasiak, mgr Marcelina Nowicka
Zastosowanie technik terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi z mutyzmem

Warsztaty
mgr Agnieszka Szczepanek, mgr Agnieszka Stefańska
Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi z mutyzmem

Warunki udziału w seminarium:
1. Udział w seminarium jest bezpłatny (organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają posiłków, ale w budynku Wydziału można zakupić kawę, kanapki oraz obiady).
2. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, udział w seminarium musi zostać potwierdzony przez organizatora – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
3. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do 20 października 2016 roku na adres semin.logop.ldz@o2.pl
4. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium i warsztatach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pobierz: formularz zgłoszeniowy

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym 2016/2017

Szczegółowe informacje o kursie – pobierz

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów I i II stopnia

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów  I roku studiów I stopnia (licencjackich) „logopedia z audiologią” oraz studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich) „logopedia” rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 30 września, o godz. 12:00, w auli A2.

Opiekunem roku będzie Pani dr Ewa Gacka


Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

na Wydziale Filologicznym UŁ

 dla studiów stacjonarnych I i II stopnia

odbędzie się 30 września 2016r. (piątek)

w auli A1 Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej 171/173

godz. 10.00 §  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wszystkie specjalności);

§  Dziennikarstwo międzynarodowe;

§  Filmoznawstwo;

§  Filologia polska;

§  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;

§  Informacja w środowisku cyfrowym;

§  Kulturoznawstwo;

§  Logopedia;

§  Logopedia z audiologią;

§  Nowe media i kultura cyfrowa;


godz. 12.00

 

 

 

 

 

§  Filologia angielska;

§  Filologia germańska;

§  Filologia hiszpańska (wszystkie specjalności);

§  Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;

§  Filologia romańska (wszystkie specjalności);

§  Filologia rosyjska;

§  Filologia słowiańska;

§  Filologia włoska;

§  Lingwistyka dla biznesu;

§  Studia polsko-niemieckie;

         

PROPOZYCJA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW LOGOPEDYCZNYCH

Od roku akademickiego 2016/2017 przy Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii zostanie uruchomione Laboratorium Logopedyczne, które umożliwi studentom III roku kierunku logopedia z audiologią oraz studentom I i II roku kierunku logopedia kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie terapii logopedycznej w ramach proponowanych zajęć fakultatywnych. Umożliwią one Studentom obserwowanie sesji terapeutycznych prowadzonych  przez logopedów – pracowników Katedry, a także samodzielne prowadzenie zajęć logopedycznych, pod okiem specjalisty zaburzeń mowy.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zachęcamy do zapoznania się z Zasadami uczestnictwa studentów w działalności Laboratorium, znajdującymi się w zakładce: Studia stacjonarne (dzienne) –> Laboratorium Logopedyczne –> Zasady uczestnictwa.

Formularze zgłoszeniowe udziału w zajęciach przyjmowane będą drogą mailową w dniach 3.10. – 7.10. 2016 r. na adres:  lab.logop@uni.lodz.pl.

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona.

Ostateczna decyzja o przyjęciu na zajęcia fakultatywne należy do kierownika Laboratorium.

                                                                                                                                                      Kierownik                                                                                                                                     Laboratorium Logopedycznego                                                                                                                                                     Dr Ewa Gacka

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ


W sierpniu sekretariat Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii czynny od 16.08.2016 r., w godz. 9.00-14.00.


18 czerwca 2016 r. odbyło się Łódzkie Seminarium Logopedyczne zorganizowane przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk. Referaty wygłosili nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z ośrodków współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim w ramach kształcenia logopedycznego:

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Łódzki) Model diagnozy a model terapii logopedycznej

dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki), mgr Ewa Małachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?

dr Ewa Gacka (Uniwersytet Łódzki) Czy opóźnienie w rozwoju mowy wyklucza rozpoznanie zespołu Aspergera?

dr Agnieszka Płusajska-Otto (Uniwersytet Łódzki) Jak mówić żeby nie zaniemówić, czyli o zasadach higieny i pracy głosem

dr Ewelina Zając (Uniwersytet Łódzki), Przydatność „Logopedycznego Testu Przesiewowego…” S. Grabiasa, Z.M. Kurkowskiego i T. Woźniaka do oceny kompetencji komunikcyjnej uczniów klas I–III

mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź) Zadania logopedy w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem z zaburzeniami mowy i głosu

mgr Anna Kowalska (Przedszkole KiDS&Co., Łódź) Rola logopedy i nauczyciela przedszkola w kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej rozwoju mowy dziecka

mgr Dorota Staniszewska (Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Łódź) Praca z dzieckiem z afazją (dysfazją)

Ustalanie ostatecznej liczby uczestników trwało do ostatniego dnia, a i tak zapisanych na pokaźnej liście rezerwowej nie udało się zmieścić w auli. Wśród zakwalifikowanych 140 osób byli logopedzi, lekarze, nauczyciele wszystkich szczebli kształcenia ogólnego, psycholodzy, pedagodzy, aktorzy, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych: logopedia medialna z logopedią ogólną, neurologopedia. Niemal 6 godzin obrad wywołało ożywione reakcje, w kuluarach trwała dyskusja, która zaowocowała wymianą kontaktów między ekspertami i uczestnikami, a także pomysłami na kolejne edycje ŁSL. W trakcie Seminarium można było też poznać ofertę firmy Moje Bambino.

 

 

 

4.05.2016 r.

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
dn. 18 czerwca 2016 r. (sobota) w godz. 9.15–15.15 zaprasza na
ŁÓDZKIE SEMINARIUM LOGOPEDYCZNE
które odbędzie się w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ
ul. Pomorska 171/173, aula A3

W programie
prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Łódzki) Model diagnozy a model terapii logopedycznej
dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki), mgr Ewa Małachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?
dr Sylwia Błaszczyk-Kowalska (Uniwersytet Łódzki; Poradnia Navicula, Łódź) Wczesna diagnoza dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z użyciem ADI-R i ADOS-2
dr Ewa Gacka (Uniwersytet Łódzki) Czy opóźnienie w rozwoju mowy wyklucza rozpoznanie zespołu Aspergera?
dr Agnieszka Płusajska-Otto (Uniwersytet Łódzki) Jak mówić żeby nie zaniemówić, czyli o zasadach higieny i pracy głosem
mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź) Zadania logopedy w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem z zaburzeniami mowy i głosu
mgr Anna Kowalska (Przedszkole KiDS&Co., Łódź) Rola logopedy i nauczyciela przedszkola w kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej rozwoju mowy dziecka
mgr Dorota Staniszewska (Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Łódź) Praca z dzieckiem z afazją (dysfazją)

oraz prezentacja oferty firmy Moje Bambino

Warunki udziału w seminarium:
1. Udział w seminarium jest bezpłatny (organizatorzy nie zwracają kosztów podróży,
nie zapewniają posiłków, ale w budynku Wydziału można zakupić kawę, kanapki oraz obiady).
2. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, udział w seminarium musi zostać potwierdzony przez organizatora – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
3. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do 5 czerwca 2016 roku na adres semin.logop.ldz@o2.pl
4. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pobierz formularz zgłoszeniowy

15.12.2015 r.

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza do udziału
w międzynarodowej konferencji dialektologicznej

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna,

która odbędzie się w dn. 18-19 października 2016 r. w Łodzi.

Jest to pierwsza konferencja z planowanego cyklu Język – region – kultura.

Organizatorzy konferencji
Dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
Dr hab. Katarzyna Sicińska
Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Strona konferencji: www.jezykregionkultura.uni.lodz.pl

16.11.2015 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe z cyklu „Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców”, które odbędzie się 24 listopada 2015 r., o godz. 17:15, w sali 2.03, w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ.

22.09.2015 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne wszystkich studentów (kierunków: „logopedia z audiologią” i „logopedia”) rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 oraz na uroczystą inaugurację roku akademickiego: http://filolog.uni.lodz.pl/?p=2842

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • dla I roku studiów I stopnia (licencjackich) „logopedia z audiologią”: 1 października, o godz. 12:00, w Auli A3 (opiekunem roku będzie Pani dr Ewelina Zając)
  • dla I roku studiów II stopnia (magisterskich) „logopedia”: 1 października, o godz. 12:00, w Auli A2 (opiekunem roku będzie Pani dr Monika Kaźmierczak)

26.06.2015 r.

9 czerwca br. Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii była organizatorem ogólnopolskiej konferencji logopedycznej pt. Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii. Honorowym patronatem konferencję objęli JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Natomiast Radio Łódź objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.
W konferencji wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin nauki – logopedzi, audiolodzy, pedagodzy, psycholodzy, ortodonci, językoznawcy, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja i problemy z nią związane. Konferencja w Łodzi skupiła nie tylko lokalne środowisko naukowe, ale była okazją do zapoznania się z wynikami badań naukowców z Warszawy, Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Krakowa, Katowic, Lublina. Uczestnikami konferencji i warsztatów logopedycznych byli logopedzi z Łodzi i regionu, doktoranci i studenci kierunków logopedycznych funkcjonujących na polskich uczelniach.

IMG_4152 IMG_4151 IMG_4150 IMG_4149 IMG_4148 IMG_4147 IMG_4146 IMG_4144 IMG_4143 IMG_4142 IMG_4141 IMG_4140 IMG_4139 IMG_4138

15.05.2015

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej na temat:

„Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii”, organizowanej przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego UŁ oraz w warsztatach dydaktycznych, prowadzonych przez specjalistów, adresowanych do logopedów, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Konferencja odbędzie się w Łodzi 09 czerwca 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173.

Szczegółowe informacje – program i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie konferencji:
http://logopedia.konferencja.uni.lodz.pl

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 maja 2015 r. na adres: konferencjalogopedia@uni.lodz.pl
(tel. 42 635-67-57)

25.03.2015

W załączniku umieszczono skierowanie na badania naukowe skierowanie na badania WZOR-1

23.03.2015

Zapraszamy na spotkanie Studenckiego Naukowego Koła Logopedycznego, które odbędzie się dn. 23 marca (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali 1.03.
W ramach spotkania odbędą się warsztaty nt. METODA 18-STRUKTUR WYRAZOWYCH
czyli praca z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu autorstwa Ewy Kujawy, Marii Kurzyny

26.01.2015

W zakładce Dialektologicznego Koła Naukowego zamieszczono najnowszy numer Biuletynu DKN

12.12.2014

12. grudnia br., w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Sławomira Gali, wieloletniego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej (od 2012 r. Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii), odbyła się uroczysta sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe, poświęcona pamięci Profesora.

Na spotkanie przybyła rodzina Profesora, pracownicy KDPiL oraz Wydziału Filologicznego UŁ, członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, przyjaciele z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz liczni znajomi.

Gości powitał oraz słowo wstępne wygłosił prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Liszewski. Następnie o prowadzenie spotkania poproszona została prof. dr hab. Maria Wichowa – przewodnicząca Wydziału I ŁTN – Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. W części merytorycznej sesji, poświęconej działalności naukowej i organizacyjnej Profesora, głos zabrali: prof. dr hab. Irena Jaros, prof. dr hab. Feliks Czyżewski z UMCS
w Lublinie oraz dr hab. Renata Marciniak-Firadza, którzy przedstawili osiągnięcia naukowe Profesora w zakresie onomastyki i dialektologii oraz Jego działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

Na zakończenie sesji zgromadzeni goście przywołali wzruszające wspomnienia związane z Profesorem.

IMG_0014IMG_0016(1)

IMG_0027