PLANY ZAJĘĆ

Czwartek, 01 Października 2020

PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY   ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ I LOGOPEDIA – PLAN ZAJĘĆ ON-LINE

WYKAZ ZAJĘĆ STACJONARNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

2. Anatomia, fizjologia…, r. I (W i ĆW), Foniatria, r. III (W i ĆW)

3. Podział tygodni A i B

4. Zajęcia fakultatywne – blok B

5. Zajęcia ogólnouczelniane – blok C

6. Plan dla wykładowców

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Informacja o rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego zostanie opublikowana wkrótce – http://www.swfis.uni.lodz.pl/

Informacja o rejestracji na seminaria magisterskie zostanie opublikowana wkrótce.


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI   ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1.  LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ oraz LOGOPEDIA

2. Patologia i diagnostyka narządu słuchu 2 – III r.

3. Podział na tygodnie A i B

4.Zajęcia fakultatywne (blok B)

5. Zajęcia ogólnouczelniane (blok C)

6. Plan dla wykładowców

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni 2019/2020 rozpocznie się 12 lutego 2020 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 6 marca 2020 r. do godz. 24.00

http://www.swfis.uni.lodz.pl/


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY   ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ I LOGOPEDIA

2. Anatomia, fizjologia…, r. I (W i ĆW), Foniatria, r. III (W i ĆW)

3. Podział tygodni A i B

4. Zajęcia fakultatywne – blok B

5. Zajęcia ogólnouczelniane – blok C

6. Plan dla wykładowców

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Rejestracja na seminaria magisterskie rozpocznie się 01.10.2019 od 20:00 i potrwa do  06.10.2019 do 23:59

Szczegóły: https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-stacjonarne-dzienne/seminaria


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI   ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ oraz LOGOPEDIA

2. Patologia i diagnostyka narządu słuchu 2 – III r.

3. Podział na tygodnie A i B

4. Zajęcia fakultatywne (blok B)

5. Zajęcia ogólnouczelniane (blok C)

6. Plan dla wykładowców

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni 2018/2019 rozpocznie się 5 lutego 2019 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 28 lutego 2019 r. do godz. 24.00

http://www.swfis.uni.lodz.pl/


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY   ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ I LOGOPEDIA

2. Anatomia, fizjologia…, r. I (W i ĆW), Foniatria, r. III (W i ĆW)

3. Podział tygodni A i B

4. Zajęcia fakultatywne – blok B

5. Zajęcia ogólnouczelniane – blok C

6. Plan dla wykładowców

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Rejestracja na seminaria magisterskie rozpocznie się 26 września o godz. 20:00 i trwać będzie do 4 października (do północy).
Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego na semestr zimowy 2018/2019 rozpocznie się 25 września 2018 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 15 października 2018 r. do godz. 24.00.

http://www.swfis.uni.lodz.pl/index.php?ac=show_full&page=4&id=84


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI   ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ oraz LOGOPEDIA

2. Audiometria – III r.

3.Podział na tygodnie A i B

4. Zajęcia fakultatywne (blok B)

5. Zajęcia ogólnouczelniane (blok C)

6. Plan dla wykładowców

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

UWAGA! Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego rozpocznie się 5 lutego o godz. 9.00 i trwać będzie do 28 lutego 2018 r. do godz. 24.00.

http://www.swfis.uni.lodz.pl/


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY   ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia oraz

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ i LOGOPEDIA

2. Anatomia, fizjologia…, r. I (W i ĆW), Foniatria, r. III (W i ĆW)

3. Podział tygodni A i B

4. Zajęcia fakultatywne – blok B

5. Zajęcia ogólnouczelniane – blok C

6. Plan dla wykładowców

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Rejestracja na seminaria magisterskie rozpocznie się 30 września od godz. 9:00 i trwać będzie do 9 października (do północy).
Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego na semestr zimowy 2017/2018 rozpocznie się 26 września 2017 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 16 października 2017 r. do godz. 24.00

http://www.swfis.uni.lodz.pl/index.php?ac=show_full&page=4&id=77


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI   ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia oraz

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1. LOGOPEDIA Z  AUDIOLOGIĄ oraz LOGOPEDIA

2. Audiometria – III r.

3. Podział na tygodnie A i B

4. Zajęcia fakultatywne (blok B)

5. Zajęcia ogólnouczelniane (blok C)

6. Plan dla wykładowców

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY   ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia oraz

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

1. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – plan zajęć

2. LOGOPEDIA – plan zajęć

3.  Foniatria (W i ĆW), Anatomia, fizjologia… (W i ĆW), Seminarium dyplomowe (audiologiczne)

4. PODZIAŁ NA TYGODNIE A i B

5. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (blok B) 

6. ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE/OGÓLNOWYDZIAŁOWE (tzw. blok C)

7. Plan dla wykładowców

8. Obciążenie sal

Zajęcia rozpoczynają się 4 października 2016 r.

UWAGA! Od 9  października (od godz. 9:00) do 21 października br. (do północy) trwać będą zapisy w systemie USOS na seminaria magisterskie.

Będzie to rejestracja żetonowa – student może zapisać się tylko na jedno seminarium.

UWAGA! Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego na semestr zimowy 2016/2017 rozpocznie się 25 września 2016 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 16 października 2016 r. do godz. 24.00

http://www.swfis.uni.lodz.pl/index.php?page=4&id=66&ac=show_full

 

 


PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI   ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

DLA KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia oraz

LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

Rejestracja na seminaria licencjackie rozpocznie się 23 maja (od godz. 20:00) i  trwać będzie do 29 maja br. (do godz. 23:59).

1. PLAN DLA GRUP STUDENCKICH (lic. + mgr.)

2. AUDIOMETRIA: ROK III LIC., DLA GR. 1-5 (=gr. dziekańskie nr 1-3)

3. AUDIOMETRIA: ROK III LIC., DLA GR. 6-7 (=gr. dziekańska nr 4)

4. PRAKTYKI: ROK II LIC. – informacji udzielają: dr hab. R. Marciniak-Firadza i dr R. Gliwa

5. FAKULTETY (tzw. blok „B”) Rejestracja trwa od 8 lutego!

6. ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE/OGÓLNOWYDZIAŁOWE (tzw. blok „C”)

7. PODZIAŁ NA TYGODNIE A i B

8. PLAN DLA WYKŁADOWCÓW

9. PLAN DLA SAL

UWAGA! Rejestracja na WF dla I roku lic. trwa od 4 lutego:

http://www.swfis.uni.lodz.pl/index.php?ac=show_full&page=4&id=61

 

 

PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

 

I. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie pierwszego stopnia

1. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – plan zajęć

2. FONIATRIA (W i ĆW) plus SEMINARIUM DYPLOMOWE (AUDIOLOGICZNE)

3. Podział na tygodnie A i B

4. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (tzw. B: zajęcia kierunkowe)

5. ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE (tzw. C: zajęcia ogólnouczelniane/ogólnowydziałowe)

6. Plan dla wykładowców

7. Plan dla sal

II. LOGOPEDIA – studia magisterskie drugiego stopnia

UWAGA! Od 4  października (OD GODZ. 10:00) do 18 października br. (DO PÓŁNOCY) trwać będą zapisy w systemie USOS na seminaria magisterskie.

Rejestracja na seminaria magisterskie odbywa się poprzez następującą stronę:
https://ul.uni.lodz.pl
kod rejestracji: 01-LOGOP-Z-15/16-SM

Będzie to rejestracja żetonowa tzn. czy student może zapisać się tylko na jedno seminarium.

Oferta seminaryjna: http://dialektologia.uni.lodz.pl/seminaria/seminaria-logopedia-mgr

Rejestracja na WF:

http://www.swfis.uni.lodz.pl/index.php?ac=show_full&page=4&id=61

1. LOGOPEDIA – plan zajęć

2. Podział na tygodnie A i B

3. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (tzw. B: zajęcia kierunkowe)

4. ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE (tzw. C: zajęcia ogólnouczelniane/ogólnowydziałowe)

5. Plan dla wykładowców

6. Plan dla sal