LABORATORIUM LOGOPEDYCZNE

Czwartek, 01 Października 2020

PROPOZYCJA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW LOGOPEDYCZNYCH

Od roku akademickiego 2016/2017 przy Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii zostanie uruchomione Laboratorium Logopedyczne, które umożliwi studentom III roku kierunku logopedia z audiologią oraz studentom I i II roku kierunku logopedia kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie terapii logopedycznej w ramach proponowanych zajęć fakultatywnych. Umożliwią one Studentom obserwowanie sesji terapeutycznych prowadzonych  przez logopedów – pracowników Katedry, a także samodzielne prowadzenie zajęć logopedycznych, pod okiem specjalisty zaburzeń mowy.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zachęcamy do zapoznania się z Zasadami uczestnictwa studentów w działalności Laboratorium, znajdującymi się w zakładce: Studia stacjonarne (dzienne) –> Laboratorium Logopedyczne –> Zasady uczestnictwa.

Formularze zgłoszeniowe udziału w zajęciach przyjmowane będą drogą mailową w dniach 2.10. – 6.10. 2018 r. na adres:  lab.logop@uni.lodz.pl.

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona.

Ostateczna decyzja o przyjęciu na zajęcia fakultatywne należy do kierownika Laboratorium.

                                                                                                                                                      Kierownik                                                                                                                                     Laboratorium Logopedycznego                                                                                                                                                     Dr Ewa Gacka

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ