prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Czwartek, 01 Października 2020

www.uskwam.umed.lodz.pl

Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Oddział Audiologii i Foniatrii

Doświadczenie zawodowe:

Od 2014 – Członek Rady Naukowej Journal Hearing Science
Od 2013 r.- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii.
Od 2012r. – Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Od 2012r. – Członek Zespołu Konsultantów kwartalnika – Polish Journal of Rehabilitation Research
2007-2010 – Członek Komisji Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunikacyjnych PAN
Od 2008r. – Członek Rady Naukowej Otorynolaryngologii-Przegląd Kliniczn
2007-2014 – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Audiologii i Foniatrii
Od 2007r.- Członek Komitetu Redakcyjnego Otolaryngologii Polskiej
od 2012 r. – Członek Komitetu Naukowego Nowej Audiofonologii
Od 2004r. – Kierownik Katedry Chirurgii Głowy i Szyi (od 2006r. II Katedry Otolaryngologii) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM w Łodzi)
Od 2003r. – Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej (od 2005r. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej) UM w Łodzi
Od 2003r. – Członek Rady Naukowej Kwartalnika Ortopedycznego
2002-2008 – Dziekan Wydziału Fizjoterapii UM w Łodzi
Od 2002r. – Zastępca Komendanta Wydziału Lekarskiego ds. Dydaktycznych WAM
Od 2002r. – Członek Senatu UM w Łodzi
Od 2001r. – Nieetatowy Zastępca Komendanta Wydziału Lekarskiego WAM ds. Fizjoterapii
2000-2001r. – Koordynator Współpracy pomiędzy WAM a PKN ORLEN Płock SA
1999-2002r. – Konsultant Wojska Polskiego w dziedzinie laryngologii oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii i laryngologii dziecięcej
Od 1999r. – Nieetatowy Zastępca Komendanta Instytutu Chirurgii WAM
1998-2002r. – Członek Komisji Senackiej WAM ds. Kadrowych i Organizacyjnych oraz ds. Studenckich
1998-2002r. – Sekretarz Naukowy Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Wojskowo-Medycznego
1997-2002r. – Członek Senatu WAM
1997-2001r. – Członek Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
1997-1998r. – Sekretarz Rady Naukowej Instytut Chirurgii WAM
Od 1997r. – Wielokrotny członek Komisji Egzaminacyjnej z zakresu otolaryngologii przy Konsultancie WP
1994-1999r. – Sekretarz Koordynatora Współpracy między WAM a Petrochemią Płock
1992-2002r. – Opiekun Koła Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN) przy Klinice Otolaryngologicznej Instytutu Chirurgii WAM
1987-2000r. – Kurator STN WAM (m.in. organizator 3 Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i 2 Ogólnopolskich Warsztatów Studenckich Kół Pediatrycznych)
Od 1990r. – Adiunkt Kliniki Otolaryngologicznej WAM
Od 1989r. – Adiunkt Zakładu Anatomii Prawidłowej Instytutu Nauk Podstawowych WAM
Od 1984r. – Starszy asystent Zakładu Anatomii Prawidłowej Instytutu Nauk Podstawowych WAM
1981-1984r. – Lekarz medycyny w jednostce Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego; wolontariat w Klinice Otolaryngologicznej WAM

Dorobek naukowy oraz działalność podyplomowa:

– promotor 27 doktoratów, 3 otwartych przewodów doktorskich, 82 prac magisterskich oraz 12 dyplomowych
– recenzent 20 prac doktorskich, 2 do tytułu profesora, 3 habilitacyjnych oraz 13 magisterskich
– kierownik : 6 lekarzy specjalizujących się na I stopień z otolaryngologii,
8 lekarzy specjalizujących się na II stopień z otolaryngologii,
6 lekarzy specjalizujących się na II stopień z audiologii i foniatrii
1 lekarza specjalizującego się z audiologii,
– 328 publikacji (253 wydrukowanych w czasopismach krajowych i 75 w zagranicznych)
– 408 doniesień naukowych na 152 kongresach, zjazdach, sympozjach i konferencjach (w tym 115 krajowych i 37 zagranicznych)

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 1. Sikorski A., Olszewski J.: Suggestion on the classification of human renal hilus
  Folia Morphol. (Praga), 1981, 29, 2, 121-123
 2. Olszewski J., Sikorski A.: Anatomiczne podstawy znieczulenia nerwu sromowego w położnictwie
  Gin. Poi., 1986, 57, 2, 133-137
 3. Olszewski J.: The formation of the pudental nerve. Comparative anatomy
  Folia Morphol. (Warsz.), 1986, 45, 3, 212-218
 4. Olszewski J.:Anatomia warstwowa stawu kolanowego człowieka dla potrzeb tomografii komputerowej
  Chir. Narz. Ruchu Ortop. Poi., 1987, 52, 3, 177-182
 5. Olszewski J., Antoszewska M.: Żur Innen/ation des Musculus sphincter urethrae externus
  Anat. Anz. (Jena), 1988, 166, 239-244
 6. Sikorski A., Olszewski J., Miękoś E.:Anatomical consideration of selective pudendal neurectomy
  Uroi. Nephrol. (Budapest), 1987, 19, 2 159-163
 7. Olszewski J.:Le developpment foetal du muscle de 1’etrier
  Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1987, 22, 5, 358-361
 8. Olszewski J., Latkowski B., Zalewski P.: Morphometrie des osselets de 1’ouie pendant le developpement individuel de rhomme et son utilite pour cophochirurgie
  Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1987, 22, 7, 488-492
 9. Buczyłko K., Olszewski J., Staniaszczyk R.: Ań attempt at comparing CT images of petrous bonę with analogical sections of anatomical specimens
  Gegenbaurs morphol. Jahrb. (Leipzig), 1988, 134, 1, 59-65
 10. Olszewski J.: Die akustisch evozierten Potentiale des Truncus beim Meerschweinchen Gegenbaurs morphol. Jahrb. (Leipzig), 1988, 134, 6, 941-947
 11. 11.   Olszewski J., Latkowski B.:
  L’ influence de 1’ischemie artificielle de 1’artere vertebrale sur 1’efficacite des organes yestibulaires dans le test du fauteuil pendulaire chez les cobayes
  Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1990, 25 , 5, 342-349
 12. Olszewski J.: The method of electron microscopic study of Corti organ in guinea pig
  Folia Morphol. (Warsz.), 1989,1/4, 137-141
 13. Olszewski J.: Experimental ischemia of the vertebral artery and its effect on the brainstem auditory evoked responses in guinea pigs
  Folia Morphol. (Praga), 1990, 38, 1, 134-138
 14. Olszewski J.: Influence of experimental ischemia on the acoustic organ of guinea pigs in electron microscopic studies
  Gegenbaurs morphol. Jahrb. (Leipzig), 1990, 136, 3, 243-252
 15. Olszewski J.: Żur Morphometrie der Gehórknóchelchen beim Menschen im Rahmen der Entwicklung
  Anat. Anz. (Jena), 1990, 171, 187-191
 16. Olszewski J., Zalewski P., Markucki S.: Anatomische Grundlagen żur selektiven Blockade der Sympathikusfasern fur die Behandlung otolaryngologischer Krankheiten
  Otorhinolaryngol. Nova (Basel), 1992, 2, 272-275
 17. Olszewski J., Zalewski P.: Die Morpologie des Circulus arteriosus cerebri beim Meerschweinchen unter normalen Verhaltnissen und nach experimenteller Ischamie
  Otorhinolaryngol. Nova (Basel), 1994, 4, 107-111
 18. Olszewski J., Zalewski P.: Diagnostische Auswertung des Halsdrehtests bei der Doppler- Untersuchung der Arteriae vertebrales et basilaris
  Otorhinolaryngol. Nova, 1995, 5, 231 -235
 19. Konopka W., Zalewski P., Olszewski J., Olszewska – Ziąber A., Pietkiewicz P.: Tinnitus suppression by electrical promontory stimulation (EPS) in patients with sensorineural hearing loss Auris Nasus Larynx, 2001, 28, 35-40 (udział w badaniach i opracowanie wyników)
 20. Olszewski J., Zalewski P., Konopka W.: Evaluation of correlation between the type of vicarious speech in laryngectomized patients and the chosen plethysmographic parameters
  Proceedings 24th IALP Congress. Numegen University Press, Amserdam 1998, 224-226
 21. Olszewski J,. Zalewski P., Markucki S.: Cervical vertigo as diagnostic and therapeutic problem
  20.000 yeux sous 1’Ulmer, 2000, 1, 50-54
 22. Schmidt J., Zalewski P., Olszewski J., Olszewska-Ziąber A.: Histopathological verification of clinical indications to partial interior turbinectomy Rhinology, 2001, 39, 147-150
 23. Olszewski J., Zalewski P., Konopka W., Olszewska-Ziąber A., Pietkiewicz P.: Treatment results of acoustic trauma
  Neurootology Newsletter, 2002, 6, 1, 37-38
 24. Olszewski J., Chudzik W., Miłoński J., Kuśmierczyk K.: Qualitative and quantitative studies in electron microscopy on influence of experimental ischemia of the vertebral arteries on the outer hair cells function in guinea pigs.
  Acta oto-rhino-laryngologica belg., 2003, 57, 151-154.
 25. Olszewski J., Chudzik W., Wiśniewski K., Miłoński J., Matyja R.:
  An assessment of concentrations of soluble CD4 and CD8 receptors in serum before and after surgical treatment in patients with chronić maxillary sinusitis.
  Am. J. Rhinol., 2003, 17,3,123-126.
 26. Olszewski J. (red.) UM, Łódź 2004.
  Fizjoterapia w otorynolaryngologii – skrypt dla studentów fizjoterapii.
 27. Majak J., Olszewski J., Miłoński J., Kuśmierczyk K.: Ocena wpływu czynnościowych zaburzeń prędkości przepływu w tętnicach kręgowych i w tętnicy podstawnej na występowanie zawrotów głowy u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Pol. Merk. Lek., 2005, 19, 11, 398-397
 28. Olszewski J., Miłoński J.,  Sułkowski W. J., Majak J., Olszewski S.:  Temporary hearing threshold shift measured by otoacoustic emissions in subiects expose to short-term impulse noise. International Journal of Occupational Medicine and  Environmental Health, 2005, 18, 4, 375-379
 29. Kluch  W., Olszewski J.: Zastosowanie statokinezjometrii w ocenie dynamicznego pobudzenia narządu przedsionkowego bodźcem dezorientacyjnym u pilotów. Otolaryngologia, 2006, 5, 1, 46-50.
 30. Olszewski J., Majak J., Pietkiewicz P., Łuszcz C., Repetowski M.: The association betwen positional vertebral and basilar artery flow lesion and prevalence and Neck Surgery, 2006, 134, 680-684
 31. Olszewski J., Latusiński J., Kita., Pietkiewicz P.,Starostecka B.,  Majak J.: Comparative assessment of aluminium and lead concentrations in serum and tissue bioptates in patients with laryngeal papilloma or cancer. BENT , 2006, 2, 47-49.
 32. Olszewski J., Miłoński J., Olszewski S., Majak J.: Hearing theshold shift measured by otoacoustic emiision after shooting noise exposure in soldiers using hearing protectors. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2006.
 33. Latkowski J. B., Olszewski J. : Ucho , nos, gardło i krtań. Co warto wiedzieć, choroby przyczyny, objawy, leczenie. 2007
 34. Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Role of impaired DNA repair in genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer. Cell. Biol. Toxicol., 2008.
 35. Pingot J., Olszewski J.: Ocen skuteczności przeciwbólowej terapii  wielokrotnego impulsu w zespołach bólowych kręgosłupa.
  Kwart. Ortop., 2008,  1,  57-64.
 36. Olszewski J., Miłoński.: Ocena wyników leczenia polipów nosa i zatok przynosowych metodą endoskopową. Otolaryng. Pol., 2008, 62, 4, 400-402.
 37. Olszewski J., Miłoński J.: Analiza flory bakteryjnej i grzybiczej zatok szczękowych u chorych operowanych metodą FESS.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 4, 458-461.
 38. Konopka W., Mielczarek M., Olszewski J.: Elektrostymulacja jako alternatywna metoda leczenia szumów usznych.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 5, 601-605.
 39. Kluch W., Olszewski J.: Ocena wyników leczenia przewlekłych przerostowych zapaleń krtani na podstawie badania wideolaryngostroboskopowego.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 680-685.
 40. Olszewski J., Konopka W., Repetowski M.: Wczesna ocena słuchu u chorych leczonych operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 731-734.
 41. Kowalska S., Konopka W., Słomińska R., Olszewski J.: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu uszkodzeń słuchu za pomocą audiometrii impedancyjnej.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 764-768.
 42. Olszewski J., Wiśniewski K.: Ocena stężenia rozpuszczalnych antygenów sCD4 i sCD8 oraz antyoksydacyjnej aktywności enzymatycznej u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok szczękowych.  Otorynolaryngologia, 2008, 7, 2, 73-79.
 43. Olszewski J., Pietkiewicz P., Kuśmierczyk K., Bielińska M.: analiza przyczyn i wyników leczenia chorych z zawrotami głowy.  Otorynolaryngologia, 2008, 7, 3, 139-142.
 44. Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Role of impaired DNA repair i n genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer. Cell. Biol. Toxicol., 2009, 25, 489-497.
 45. Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Comparative study of DNA damage and repair in head and neck cancer after radiation treatment. Cell. Biol. International., 2009, 33,  357-363.
 46. Śliwiński T., Markiewicz I., Rusin P., Pietruszewska A., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Młynarski W.,  Majsterek I.: Polymorphisms of the DNA base excision repair gene MUTYH in head and neck  cancer. Exp. Oncol., 2009, 31, 1, 1-3.
 47. Kluch W., Olszewski J.: Zastosowanie wideolaryngostroboskopii w diagnostyce oraz ocenie wyników leczenie u chorych ze zmianami organicznymi krtani.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 11-15
 48. Miłoński J., Olszewski J.: Endoskopowe leczenie chorych z zapaleniami zatok przynosowych i współistniejącymi anatomicznymi zaburzeniami drożności nosa.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 16-19.
 49. Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J.: Szumy uszne a depresja.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 20-23.
 50. Bielińska M., Olszewski J.: Ocena wyników leczenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego za pomocą kinezyterapii – doniesienie wstępne.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 24-27.
 51. Rusin P., Walczak A., Zwierzchlejska A.,  Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Kaczmarczyk D., Kuśmierczyk K., Garncarek P., Pytel D., Śliwiński P.,   Majsterek I.: DNA damage and repair of head and cancer cells after radio- and chemiotherapy. Zeitschrift fuer Naturforschung C, 2009, 64, 601-610.
 52. Rusin P., Markiewicz L., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Kowalski M., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Kuśmierczyk K., Majsterek I.: DNA double strand breaks repair and apoptosis induction in peripheral blood lymphocytes of head and neck cancer patients. Exp. Oncol., 2009, 31, 3, 1-5.
 53. Konopka W., Mielczarek M., Olszewski J.: Rzadki przypadek gruczolaka woskowinowego ucha środkowego za zachowaną błoną bębenkowa- opis przypadku.  Otorynolaryngologia, 2009, 8, 2, 93-95.
 54. Kowalski M., Przybyłowska K., Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Bielecka-Kowalska A., Pietruszewska W., Młynarski W., Szemraj J., Majsterek I.: Genetic polymorphisms in DNA base excision repair gene XRCC1 and the risk of squamous cell carcinoma of the head and neck. J. Exp. Clin. Cancer  Res., 2009, 28-37.
 55. owalski M., Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Fartak A., Bielecka-Kowalska A., Błaszczyk J., Majsterek I.: Oxidative DNA damage and rep air after genotoxic treatment of head and neck cancer cells. Clin. Exp. Med. Lett., 2009, 50, 1, 5-10.
 56. Pawłowska E., Janik-Papis K., Rydzanicz M., Zuk K., Kaczmarczyk D., Olszewski J., Szyfter K., Błasiak J., Morawiec-Sztandera A.: The Cys326 allele of the 8-.Oxoguanine DNA N-Glycosylase 1 gene as a risk factor In smoking- and drinking-associated larynx cancer.  Tohoku J. Exp. Med., 2009, 219, 269-275.
 57. Śliwiński T., Walczak A., Przybyłowska K., Rusin P., Pietruszewska W., Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Jendrzejczyk S., Młynarski W., Majsterek I.: Polymorphisms of the XRCC3 C722T and the RAD51 G135C genes and the risk of head risk of head and neck cancer in polish population. Exp. Molecul. Pathol., 2010, 89, 358-366.
 58. Śliwiński T., Przybyłowska K., Walczak A., Markiewicz Ł., Rusin P., Pietruszewska W., Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Młynarski W., Majsterek I.: MUTYH Tyr165Cys, OGGI Ser326Cys and XPD Lys751Gln polymorphisms and head and neck cancer susceptibility: a case control study. Mol. Biol. Rep., 2011, 38, 1251-1261.
 59. Walczak A., Rusin P., Dziki Ł., Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J., Majsterek I.: Evaluation of DNA double strand breaks repair efficiency in head and neck cancer. DNA Cell Biol., 2012, 31, 3, 298-305.
 60. Krupa R., Kasznicki J., Gajęcka M., Rydzanicz M., Kiwerska K., Kaczmarczyk D., Olszewski J., Szyfter K., Błasiak J., Morawiec-Sztandera A.: Polymorphisms of the DNA rep air genes XRCC! And ERCC$ are not associated with smoking- and drinking- dependent larynx cancer in a Polish population. Exp. Oncol., 2011, 33, 1, 1-2.
 61. Śliwiński T., Markiewicz L., Rusin P., Kabziński J., Dziki L., Miłoński J., Olszewski J., Błaszczyk J., Szemraj J., Majsterek I.: Impaired nucleotide excision rep air pathway as a possible factor in pathogenesis of head and neck cancer. Mutation Research., 2011, 716, 51-58.
 62. Pietkiewicz P., Pepaś R., Sułkowski W.J., Zielińska-Bliźniewska H.,   Olszewski J.: Electronystagmography versus videonystagmography in diagnosis of vertigo. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2012, 25(1), 59-65. (IF=1,305).
 63. Zielińska-Bliźniewska H.,   Sitarek P., Miłoński J., Dziki Ł., Przybyłowska K., Olszewski J., Majsterek I.: Association of the -33C/G OSF-2 and the risk of chronic rhinosinusitis with nasal polyps in polish population. Mol. Biol. Rep., , 2012, 39, 5, 5449-5457.
 64. Zielińska-Bliźniewska H., Sułkowski W.J., Pietkiewicz P., Miłoński J., Mazurek A., Olszewski J.: Evaluation of vocal acoustic and efficiency analysis parameters in medical students and academic teachers with use of iris and diagnoscope specialist software. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2012, 25(3), 236-241.
 65. Mielczarek M., Konopka W., Olszewski J.: The application of direct current electric al stimulation of the ear and cervical spine kinesitherapy in tinnitus treatment. Auris Nasus Larynx, 2013, 40, 61-65.
 66. Sitarek P., Zielińska-Bliźniewska H., Dziki L., Miłonski J., Przybylowska K., Mucha B., Olszewski J., Majsterek I.: Association of the -14C/G MET and the -765G/C COX-2 gene polymorphisms with the risk of chronic rhinosinusitis with nasal polyps in a Polish Population. DNA & Cell Biology, 2012, 31, 7, 1258-1266.
 67. Miłoński  J., Zielińska-Bliźniewska H., Golusiński W., Urbaniak J., Sobański S., Olszewski J.: Effects of three different types of anaesthesia on perioperative bleeding control in functional endoscopic sinus surgery. Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2013, 270, 7, 2045-2050.
 68. Urbaniak J., Zielinska-Bliźniewska, Miłoński J., Pietkiewicz P., Kuśmierczyk K., Olszewski J.: Effects of oral contraceptives on selected parameters of the homeostatic control system in young women having a sudden disorder of the auditory and/or balance system. Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2014, DOI 10.1007/s00405-013-2853-x.
 69. Mielczarek M., Olszewski J.: Direct current stimulation of the ear in tinnitus treatment: a double-blind placebo-controlled study.Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2014, 271, 1815-1822.
 70. Zapałowicz K., Radek M., Wojdyn M., Pietkiewicz P., Olszewski J.: Delayed perforation of posterior pharyngeal wall caused by dislodged bioresorbable interbody cage. Case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska,2014, 48, 2, 154-157.
 71. Mrowicka M., Zielińska- Bliźniewska H., Miłoński J., Majsterek I., Olszewski J.: Association of IL1β and IL4 gene polymorphisms with nasal polyps in a Polish population. Mol. Biol. Rep., 2014, 41. 4653-4658.
 72. Miłoński J., Pietkiewicz P., Bielińska M., Kuśmierczyk K., Olszewski J.: The use of videonystagmography head impulse test (VHIT) in the diagnostics of semicircular canal injures. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2014;27(4): 583– 590.
 73. Starska K., Krześlak A., Forma E., Olszewski J., Osuch-Wójcikiewicz E., Lewy-Trenda I., Bryś M.: Genetic polymorphism of metallothionein 2A and risk of laryngeal cancer in a Polish population. Med. Oncol., 2014, 31, 7, 1-10.